Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 117/2003/QĐ-BNN về việc chuyển giao nguyên trạng Trung tâm Nghiên cứu khoai tây, rau quả và hoa trực thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm sang trực thuộc Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 117/2003/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 28/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 117/2003/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN GIAO NGUYÊN TRẠNG TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOAI TÂY, RAU QUẢ VÀ HOA TRỰC THUỘC VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CÂY THỰC PHẨM SANG TRỰC THUỘC VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuyển giao nguyên trạng Trung tâm Nghiêm cứu khoai tây, rau và hoa tại Đà lạt, Lâm Đồng trực thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm sang trực thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.

Điều 2: Giao cho Viện trưởng Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm và Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam chịu trách nhiệm bàn giao và tiếp nhận toàn bộ nhiệm vụ, cơ sở vật chất kỹ thuật, đất đai, hồ sơ tài liệu, lao động, chỉ tiêu biên chế hiện có của Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, rau và hoa. Thời gian bàn giao và tiếp nhận xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2003.

Giao cho các Vụ thuộc Bộ theo chức năng hướng dẫn hai đơn vị nêu trên tiến hành bàn giao và tiếp nhận Trung tâm Nghiên cứu khoai tây, rau và hoa theo đúng chế dộ hiện hành của Nhà nước.

Sau khi nhận bàn giao, Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam chịu trách nhiệm tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu khoai tây, rau và hoa phù hợp với nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam và đáp ứng yêu cầu nghiên cứu về giống khoa tây, rau của Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm trên cơ sở phân cấp của Vộ và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo Chính phủ.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Viện trưởng Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm và Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 117/2003/QĐ-BNN về việc chuyển giao nguyên trạng Trung tâm Nghiên cứu khoai tây, rau quả và hoa trực thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm sang trực thuộc Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.474

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.78.142