Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 117/1999/QĐ-BNN-TCCB về chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Vườn quốc gia Cát Tiên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 117/1999/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 14/08/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 117/1999/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 08 CT ngày 13/01/1992 của Chủ tịch HĐBT nay là Thủ tướng Chính phủ v/v thành lập và phê duyệt Luận chứng kinh tế kỹ thuật Vườn gia Cát Tiên;
Căn cứ Quyết định số 1090/QĐ-TTg ngày 05/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Vườn quốc gia Cát Tiên;
Xét đề nghị của Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên tại tờ trình số 119/TT.VQG ngày 30/6/1999;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Vườn quốc gia Cát Tiên là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Văn phòng Vườn đóng tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Vườn có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho Bạc Nhà nước.

Điều 2: Vườn quốc gia Cát Tiên có chức năng bảo tồn và phục hồi tài nguyên thiên nhiên, phát triển và bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên của Vườn quốc gia, nghiên cứu khoa học kết hợp với mở rộng các hoạt động dịch vụ khoa học, học tập, tham quan du lịch.

Vườn có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Bảo tồn hệ sinh thái đặc trưng cho vùng Đông Nam Bộ, bảo tồn tính đa dạng về loài và nguồn gen động vật, thực vật rừng, bảo vệ và phát triển các loài động thực vật đang có nguy cơ tuyệt chủng;

2. Bảo vệ rừng đầu nguồn phục vụ công trình thuỷ điện Trị An;

3. Tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ nhiệm vụ bảo tồn của Vườn và tổ chức các dịch vụ nghiên cứu khoa học, học tập, tham quan, du lịch;

4. Thực hiện chương trình hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và môi trường được Bộ giao;

5. Thực hiện các chương trình tuyên truyền và giáo dục nhân dân địa phương về pháp luật bảo vệ rừng và phát triển rừng để bảo vệ Vườn quốc gia;

6. Cùng với chính quyền địa phương quy hoạch và tổ chức lại các điểm dân cư phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ quản lý, xây dựng Vườn, góp phần ổn định và nâng cao đời sống nhân dân trong vùng;

7.Tổ chức quản lý, sử dụng tài sản, vật tư, lao động, kinh phí Nhà nước giao cho Vườn đúng mục đích và có hiệu quả.

Điều 3: Tổ chức bộ máy của Vườn quốc gia Cát Tiên:

1. Vườn quốc gia Cát Tiên có Giám đốc và một đến hai Phó giám đốc giúp việc Giám đốc.

2. Bộ máy giúp việc Giám đốc gồm có:

- Phòng Tổ chức hành chính

- Phòng Kế hoạch Tài chính

- Phòng nghiên cứu khoa học và Kỹ thuật

3. Các đơn vị trực thuộc Vườn:

- Trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường

- Hạt kiểm lâm

- Trạm Y tế

- Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ chí Minh, thành phố Biên Hoà (Đồng Nai).

Giao cho Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên xây dựng Quy chế hoạt động của Vườn, quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ làm việc của các đơn vị thuộc Vườn, trình Bộ phê duyệt ban hành.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đẳng


 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 117/1999/QĐ-BNN-TCCB về chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Vườn quốc gia Cát Tiên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.443

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211