Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1157/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương phòng cháy, chữa cháy rừng do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 1157/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1157/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

 THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 12 tháng 8 năm 1991;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 4143/BNN-KL ngày 21 tháng 10 năm 2002),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương phòng cháy, chữa cháy rừng, gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Phó Trưởng ban gồm các đồng chí:

- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thứ trưởng Bộ Công an.

- Phó Tổng tham mưu trưởng, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng.

3. Các Uỷ viên gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan sau:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Uỷ ban Dân tộc.

- Đài Truyền hình Việt Nam.

- Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cục trưởng Cục phòng cháy, chữa cháy - Bộ Công an.

- Cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng.

Danh sách các Phó Trưởng ban, Uỷ viên Ban Chỉ đạo do các Bộ cử và gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Văn phòng của Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sử dụng bộ máy tổ chức của Bộ phục vụ các hoạt động điều hành của Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Trung ương phòng cháy, chữa cháy rừng có trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 3. Giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công an, Quốc phòng ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phối hợp lực lượng Kiểm lâm, Quân đội, Công an trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thành viên Ban Chỉ đạo ghi tại Điều 1 của Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 
Nơi nhận : 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, co quan thuộc CP,  
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng, 
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Công báo,
- VPCP:  BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
- Lưu:  NN,VT, QDD BCDD PCCCR

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 


 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1157/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương phòng cháy, chữa cháy rừng do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.138
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122