Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 115/2001/QĐ-UB bổ sung Quyết định phân công công tác các thành viên UBND thành phố Hà Nội(Nhiệm kỳ 1999 - 2004) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 115/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 14/11/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 115/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CÁC THÀNH VIÊN UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI (NHIỆM KỲ 1999 – 2004)

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ  Quyết định số 07/2000/QĐ-UB ngày 28/01/2000 của UBND thành phố Hà Nội về việc phân công công tác các thành viên UBND thành phố  Hà Nội nhiệm kỳ 1999-2004;
Căn cứ kết luận cuộc họp giao ban thường kỳ của UBND thành phố Hà Nội ngày 01/11/2001.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung Điều II Quyết định số 07/2000/QĐ-UB ngày 28/01/2000 của UBND thành phố Hà Nội về việc phân công công tác các thành viên UBND thành phố Hà Nội như sau:

- Các Phó chủ tịch UBND Thành phố có trách nhiệm chỉ đạo công tác tổ chức giải  phóng mặt bằng các dự án thuộc ngành đã được phân công.

- Phó chủ tịch UBND Thành phố Lê Quý Đôn chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các chính sách đền bù, di dân, giải phóng mặt bằng như ghi tại Điều I, mục 4/ Quyết định số 07/2000/QĐ-UB ngày 28/01/2000 của UBND thành phố Hà Nội.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên của UBND Thành phố nhiệm kỳ 1999-2004, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 115/2001/QĐ-UB bổ sung Quyết định phân công công tác các thành viên UBND thành phố Hà Nội(Nhiệm kỳ 1999 - 2004) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.704

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53