Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 115/2000/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác liên bộ phục vụ Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch Uỷ ban thường trực ASEAN do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 115/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 09/10/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 115/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 115/2000/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 10 NĂM 2000 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC LIÊN BỘ PHỤC VỤ VIỆC VIỆT NAM GIỮ VAI TRÒ CHỦ TỊCH ỦY BAN THƯỜNG TRỰC ASEAN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Tổ công tác liên Bộ để triển khai, thực hiện việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban Thường trực ASEAN, khoá 34 (ASC - 34); và Chủ tịch Diễn đàn khu vực ASEAN, lần thứ 7 (ARF - 7).

Điều 2. Tổ công tác liên Bộ bắt đầu làm việc từ ngày có Quyết định này cho đến hết tháng 7 năm 2001 và có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây :

- Làm đầu mối điều phối công việc với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan đến việc Việt Nam thực hiện vai trò Chủ tịch Ủy ban Thường trực ASEAN; tổng hợp biên soạn các văn kiện phục vụ các cuộc họp ASEAN trong nhiệm kỳ ta làm Chủ tịch Ủy ban Thường trực ASEAN; và Chủ tịch Diễn đàn ARF.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về vật chất, cán bộ, lễ tân, hậu cần để phục vụ tốt các cuộc họp ASEAN theo quy định và thông lệ của ASEAN; tổ chức và chỉ đạo cụ thể công tác thông tin - tuyên truyền; đảm bảo an ninh - trật tự và an toàn cho các đại biểu, các cuộc họp của ASEAN tại Việt Nam.

- Quản lý và sử dụng hợp lý kinh phí được cấp cho các hoạt động nêu trên.

Điều 3. Nơi làm việc thường xuyên của Tổ công tác liên Bộ đặt tại Bộ Ngoại giao và do đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Tổ trưởng có phân công một đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm Thường trực; các bộ phận giúp việc cho Tổ công tác liên Bộ là các Vụ có liên quan của Bộ Ngoại giao.

- Các thành viên của Tổ công tác liên Bộ gồm, một đồng chí Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, các đồng chí Thứ trưởng của các Bộ : Quốc phòng, Công an, Thương mại, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá - Thông tin, Y tế và một đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; một đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

- Tổ công tác liên Bộ định kỳ họp mỗi tháng một lần (căn cứ nội dung từng cuộc họp, Tổ trưởng Tổ công tác quyết định việc mời các thành viên có liên quan).

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác liên Bộ do Bộ Tài chính cấp, theo dự trù của Bộ Ngoại giao.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng của các cơ quan có tên nêu trên và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Mạnh Cầm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 115/2000/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác liên bộ phục vụ Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch Uỷ ban thường trực ASEAN do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.071
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5