Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1149/QĐ-TTg năm 2008 về việc tạm ứng từ ngân sách trung ương cho tỉnh Thái Nguyên để thực hiện dự án đường ĐT 268 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1149/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 26/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 1149/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẠM ỨNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO TỈNH THÁI NGUYÊN ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƯỜNG ĐT 268

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (văn bản số 68/BC-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Bộ Tài chính tạm ứng từ ngân sách trung ương 50 tỷ đồng (năm mươi tỷ đồng) cho ngân sách tỉnh Thái Nguyên để thực hiện dự án đường ĐT 268.

Điều 2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong dự toán ngân sách năm 2009 để thu hồi tạm ứng.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm quản lý và sử dụng khoản tiền tạm ứng nêu trên theo đúng mục đích, đúng đối tượng và quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các Phó TTg;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT;
- UBND tỉnh Thái Nguyên;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý,
các Vụ: ĐP, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). 22

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1149/QĐ-TTg năm 2008 về việc tạm ứng từ ngân sách trung ương cho tỉnh Thái Nguyên để thực hiện dự án đường ĐT 268 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.591

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.171.214