Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1145/QĐ-UBND năm 2017 phân công bổ sung các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh Bình Định phụ trách xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành giai đoạn 2011-2020

Số hiệu: 1145/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 31/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1145/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 31 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG BỔ SUNG CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, HỘI ĐOÀN THỂ TỈNH PHỤ TRÁCH CÁC XÃ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HOÀN THÀNH TRONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của UBND tỉnh về việc phân công các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh phụ trách, hỗ trợ các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 4750/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Văn bản số 534-TB/TU ngày 15/02/2017 của Tỉnh ủy về việc thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 172/TTr-SNN ngày 16/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công bổ sung các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh phụ trách các xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành giai đoạn 2011 - 2020, chi tiết có Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh được phân công phụ trách xã xây dựng nông thôn mới tại Điều 1, có trách nhiệm theo dõi, hỗ trợ, đôn đốc, hướng dẫn các xã này đẩy mạnh công tác tổ chức triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, để đảm bảo đến năm 2020 đạt tỷ lệ 60% số xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới (thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn), hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và không còn xã dưới 06 tiêu chí.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban ngành, hội đoàn thể tỉnh được phân công tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, HỘI ĐOÀN THỂ TỈNH PHỤ TRÁCH, HỖ TRỢ CÁC XÃ HOÀN THÀNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Sở, Ban, Ngành, Hội đoàn thể tỉnh

Xã được phân công phụ trách, hỗ trợ

Theo Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của UBND tỉnh

Bổ sung xã giai đoạn 2016 - 2020

Các xã giai đoạn 2011 - 2015

Các xã giai đoạn 2016 - 2020

1

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh

Hoài Hương

Mỹ Lợi

 

2

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Phước An

Ân Đức

 

3

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Ân Tường Tây

 

Hoài Sơn

4

Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

 

An Hưng, Vĩnh Thịnh

 

5

Ban Nội chính Tỉnh ủy

 

Hoài Thanh Tây

 

6

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Phước Mỹ

 

Cát Hanh

7

Ban Dân vận Tỉnh ủy

 

Canh Vinh, Ân Nghĩa

 

8

Hội Nông dân tỉnh Bình Định

 

Tam Quan Nam

 

9

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định

 

Vĩnh Thuận

 

10

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định

 

Ân Hảo Đông

Hoài Đức

11

Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Định

 

Hoài Thanh

 

12

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định

Hoài Tân

 

Nhơn Châu

13

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Nhơn Lý

 

Cát Tân

14

Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

 

Nhơn Thọ

Ân Tín

15

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định

Mỹ Hiệp

 

Mỹ Phong

16

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định

Cát Tài

An Trung

Phước Thuận, Hoài Phú

17

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Định

Ân Phong

Mỹ Châu

 

18

Công an tỉnh Bình Định

Nhơn Phúc

Canh Thuận

 

19

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định

 

An Tân

Mỹ Cát

20

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy

 

An Hòa

 

21

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Định

 

Hoài Hảo

 

22

Báo Bình Định

 

Hoài Xuân

 

23

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Định

 

Cát Hưng

 

24

Cục Thi hành án dân sự

 

Canh Hiển

 

25

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cát Hiệp, Ân Thạnh

Vĩnh Quang, Mỹ Thành

Phước Thắng, Cát Sơn

26

Sở Giao thông Vận tải

Bình Nghi, Nhơn Lộc

Nhơn Phong

Ân Mỹ

27

Sở Y tế

 

Vĩnh Hiệp

Nhơn Hạnh

28

Sở Nội vụ

Hoài Châu

Mỹ Thọ

 

29

Sở Tư pháp

 

An Quang

 

30

Sở Công Thương

Tây Xuân

Tây Thuận

 

31

Sở Tài nguyên và Môi trường

Bình Tường

Bình Thuận

Mỹ Tài

32

Sở Ngoại vụ

Tây An

Cát Khánh

 

33

Sở Giáo dục và Đào tạo

Cát Trinh

Cát Nhơn

 

34

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Mỹ Lộc, Tam Quan Bắc

 

Cát Lâm

35

Sở Khoa học và Công nghệ

 

Cát Minh, Nhơn Khánh

 

36

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Phước Nghĩa

Phước Sơn

Nhơn Tân

37

Sở Xây dựng

Phước Hưng

Phước Hòa

 

38

Sở Thông tin và Truyền thông

Phước Thành

Canh Hiệp

 

39

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Phước Hiệp, Phước Quang

 

40

Sở Tài chính

Nhơn An

Bình Hòa

Phước Lộc

41

Kho Bạc Nhà nước

 

Nhơn Hải, Canh Hòa

 

42

Cục Hải quan

 

Vĩnh Hảo

Nhơn Mỹ

43

Cục Thống kê tỉnh Bình Định

 

Cát Tường

Nhơn Hậu

44

Cục Thuế tỉnh Bình Định

 

 

Mỹ Quang

45

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bình Định

 

 

Hoài Mỹ

46

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

 

 

Hoài Hải

*

Tổng cộng: 91 xã

25 xã

43 xã

23 xã

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1145/QĐ-UBND năm 2017 phân công bổ sung các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh Bình Định phụ trách xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành giai đoạn 2011-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


584

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17