Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1145/QĐ-BCT năm 2010 thành lập Ban Tổ chức Hội nghị để thực hiện các nhiệm vụ trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 16 tháng 4 năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 1145/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 08/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1145/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRONG KHUÔN KHỔ HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN 16 THÁNG 4 NĂM 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 4466/QĐ-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Ban Công tác chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN năm 2010;
Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ lễ tân hậu cần và tổ chức các Hội nghị trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 16 từ ngày 05 đến 09 tháng 4 năm 2010 do Bộ Công Thương chủ trì;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ - Trưởng Tiểu ban lễ tân và hậu cần Ban Công tác ASEAN năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị để triển khai các nhiệm vụ lễ tân hậu cần các hội nghị do Bộ Công Thương chủ trì tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 16 từ ngày 05 đến 09 tháng 4 năm 2010 (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức Hội nghị) gồm có:

1. Ông Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng, Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Tiến Vỵ, Chánh Văn phòng Bộ, Phó Trưởng ban;

3. Ông Phạm Quang Nghị, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Ủy viên;

4. Ông Phạm Văn Điển, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Trọng Phong, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Ủy viên;

6. Ông Dương Duy Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Ủy viên;

7. Ông Trịnh Minh Anh, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Ủy viên;

8. Bà Nguyễn Hồng Dương, Phó Vụ trưởng, Vụ Tài chính, Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Hoài Sơn, Phó Trưởng phòng, Phòng ASEAN, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Ủy viên.

Điều 2. Ban Tổ chức Hội nghị có nhiệm vụ:

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ lễ tân hậu cần đối với Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN không chính thức và Hội nghị Cộng đồng Kinh tế ASEAN trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 16 tổ chức tại Hà Nội từ ngày 05 đến 09 tháng 4 năm 2010.

2. Xây dựng kế hoạch và chương trình làm việc với các Tiểu ban của Ủy ban Quốc gia ASEAN năm 2010 để triển khai các nhiệm vụ liên quan tổ chức các sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 16.

Điều 3. Ban Tổ chức Hội nghị sẽ tự giải thể sau khi các hoạt động của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 16 kết thúc.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lãnh đạo Bộ;
- Thành viên Ban Công tác ASEAN 2010;
- Lưu: VT, VP.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1145/QĐ-BCT năm 2010 thành lập Ban Tổ chức Hội nghị để thực hiện các nhiệm vụ trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 16 tháng 4 năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.309
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25