Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1137/QĐ-UB năm 2004 về thành lập Phòng Ngoại vụ thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Số hiệu: 1137/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Đinh Văn Cương
Ngày ban hành: 25/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ HAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1137/QĐ-UB

Hà Nam, ngày 25 tháng 8 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP PHÒNG NGOẠI VỤ THUỘC VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03 TT/LB ngày 05/5/1993 của Bộ Ngoại giao - Ban tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy làm việc công tác đối ngoại ở các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND tỉnh và Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Phòng Ngoại vụ trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Hà Nam

Điều 2. Phòng Ngoại vụ do Trưởng phòng phụ trách và có cán bộ chuyên viên giúp việc.

Biên chế của phòng Ngoại vụ thuộc biên chế đã được giao của Văn phòng HĐND và UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh căn cứ vào nhiệm vụ được giao và biên chế hiện có để bố trí , bổ nhiệm cán bộ và quy định nhiệm vụ cho phòng hoạt động.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (để t/h);
- Lưu VT, NC

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Cương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1137/QĐ-UB năm 2004 về thành lập Phòng Ngoại vụ thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.405
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122