Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1137/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Tổ chức nhà nước kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2004), 15 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2004) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1137/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 26/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1137/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 – 22/12/2004),  15 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22/12/1989 – 22/12/2004)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001.
Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-TW ngày 09 tháng 02 năm 2004 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2004-2005.
Căn cứ Quyết định số 847/QĐ-TTg ngày 05 tháng 08 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2004 – 2005.
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức nhà nước kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2004), 15 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2004), sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức.

Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 15 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân tại Thủ đô Hà Nội, theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2004 – 2005. Nhiệm vụ từng thành viên trong Ban Tổ chức do đồng chí Trưởng ban phân công cụ thể.

Điều 3. Ban Tổ chức gồm các đồng chí sau đây:

1. Nguyễn Văn Rinh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Trưởng ban.

2. Phạm Hồng Thanh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - Phó Trưởng ban thường trực.

3. Nguyễn Hồng Vinh – Phó trưởng ban thường trực Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương – Phó Trưởng ban.

4. Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin – Phó Trưởng ban.

5. Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an - Ủy viên.

6. Nguyễn Phú Bình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Ủy viên.

7. Trần Văn Tá, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính - Ủy viên.

8. Phan Quang Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên.

9. Nguyễn Đình Liêu, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Ủy viên.

10. Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội - Ủy viên.

11. Nguyễn Văn Bích, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước - Ủy viên.

12. Trần Quốc Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Ủy viên.

13. Lê Truyền, Ủy viên Ban thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ủy viên.

14. Trịnh Đình Thắng, Ủy viên thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Ủy viên.

15. Dương Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Ủy viên.

16. Trần Bình Minh, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - Ủy viên.

17. Lê Đình Đạo, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - Ủy viên.

18. Mai Hồng Bỉnh, Cục trưởng Cục Tư tưởng – Văn hóa, Tổng cục Chính trị - Ủy viên.

Điều 4. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng Ban Tổ chức, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan và các thành viên trong Ban Tổ chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1137/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Tổ chức nhà nước kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2004), 15 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2004) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.825

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251