Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 113/QĐ-BXD năm 2010 thành lập Tổ công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình cơ khí trọng điểm của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 113/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 28/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 113/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỂM CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 112/2003/QĐ-TTg ngày 9/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình cơ khí trọng điểm.
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tổ công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình cơ khí trọng điểm của Bộ Xây dựng gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Võ Quang Diệm, Phó vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng – Tổ trưởng.

2. Ông Nguyễn Đình Thái, Phó vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Tổ viên

3. Ông Hà Mạnh Hoạt, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý các hoạt động xây dựng- Tổ viên

4. Bà Trương Thị Bích Hà, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoach tài chính – Tổ viên

5. Ông Lê Văn Khương, Phó cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Tổ viên.

6. Ông Phạm Quang Nhân, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - Tổ viên.

7. Ông Trịnh Nam Hải, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cơ khí xây dựng – Tổ viên.

8. Ông Phạm Minh Hiệp, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam – Tổ viên

9. Ông Lê Thế Ngọc, Chuyên viên chính Vụ Vật liệu xây dựng – Tổ viên Thư ký.

Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ:

- Giúp Lãnh đạo Bộ chỉ đạo, triển khai Chương trình cơ khí trọng điểm của Bộ Xây dựng.

- Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ, các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm thuộc chương trình cơ khí trọng điểm của Bộ Xây dựng.

- Chỉ đạo triển khai việc đưa các sản phẩm cơ khí trọng điểm vào ứng dụng.

- Phối hợp với các Bộ Công Thương, Bộ Khoa học công nghệ trong việc chỉ đạo, triển khai các dự án khoa học công nghệ thuộc Chương trình cơ khí trọng điểm

- Chuẩn bị báo cáo cho các kỳ họp thường kỳ.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng các vụ: Vật liệu xây dựng, Khoa học công nghệ và Môi trường, Kế hoạch Tài chính, Quản lý các hoạt động xây dựng, Cục Giám định Nhà nước về chất lương công trình xây dựng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các tổng công ty: Lắp máy Việt Nam, Cơ khí Xây dựng, Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng ( b/c)
- Vụ VLXD, HĐXD, KHCN, KHTC;
- Cục GĐNN về CLCTXD;
- Các TCT COMA, LIAMA, IDICO;
- Lưu VP. 

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 113/QĐ-BXD năm 2010 thành lập Tổ công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình cơ khí trọng điểm của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.561
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236