Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 113/2003/QĐ-UB thành lập Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 113/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Đào Thậm
Ngày ban hành: 08/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/2003/QĐ-UB

Ngày 08 tháng 10 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA NÚI CHÚA TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 134/2003/QĐ-TTg ngày 09/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển khu bảo tồn thiên nhiên Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận thành Vườn Quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Thuận tại Tờ trình số 154/TTr-SNNPTNT ngày 24/9/2003 và ý kiến trình của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (trên cơ sở chuyển giao nguyên trạng Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên rừng khô hạn Núi Chúa).

Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa là đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu, chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Thuận.

Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa đóng tại địa bàn huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa thực hiện theo quy định tại Quyết định số 08/2001/QĐ-TTg ngày 11/01/2001 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc ban hành Quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên".

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa gồm có : Giám đốc, các Phó Giám đốc và một số cán bộ, chuyên môn nghiệp vụ giúp việc.

Giám đốc, Phó Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy trình, thủ tục phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

Cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên chuyên môn nghiệp vụ phục vụ do Giám đốc tiếp nhận bố trí công tác và quản lý (hoặc hợp đồng lao động) theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. GĐ BQL Vườn Quốc gia Núi Chúa căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã được giao phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và tổ chức thực hiện.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây về Khu bảo tồn thiên nhiên rừng khô hạn Núi Chúa trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính -Vật giá, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

UBND TỈNH NINH THUẬN
CHỦ TỊCH
Đào Thậm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 113/2003/QĐ-UB thành lập Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.298

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144