Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 113/2000/QĐ-TTg thành lập phân ban Việt Nam trong Uỷ ban hỗn hợp về hợp tác song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Bru-nây Đa-Rút-Xa-Lam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 113/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 27/09/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 113/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 113/2000 /QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 2000 VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÂN BAN VIỆT NAM TRONG ỦY BAN HỖN HỢP VỀ HỢP TÁC SONG PHƯƠNG GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỦA QUỐC VƯƠNG BRU-NÂY ĐA-RÚT-XA-LAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Thoả thuận về việc thành lập ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ của Quốc vương Bru-nây Đa-Rút-Xa-Lam ký tại Ba-đa Xê-ri Bê-ga-oan ngày 14 tháng 6 năm 2000;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phân ban Việt Nam trong ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ của Quốc vương Bru-nây Đa-Rút-Xa-Lam, với thành phần như sau :

Chủ tịch Phân ban : Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên.

Thư ký Phân ban : một cán bộ cấp Vụ (Vụ Quan hệ quốc tế) của Văn phòng Chính phủ.

Các thành viên thường trực của Phân ban Việt Nam gồm đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại.

Tùy theo nội dung từng phiên họp của ủy ban hỗn hợp, Chủ tịch Phân ban có thể mời đại diện các Bộ, ngành, địa phương liên quan tham gia

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan, Chủ tịch, Thư ký và các thành viên thường trực Phân ban Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này và tổ chức việc hoạt động của Phân ban phù hợp với Quyết định số 258/TTg ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Phân ban Việt Nam trong ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật với nước ngoài.

 

Nguyễn Mạnh Cầm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 113/2000/QĐ-TTg thành lập phân ban Việt Nam trong Uỷ ban hỗn hợp về hợp tác song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Bru-nây Đa-Rút-Xa-Lam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.126
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.175.129