Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1122/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1122/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ BIÊN TẬP ĐỀ ÁN "ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HIỆU LỰC QUẢN LÝ CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC" TRÌNH HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LẦN 4 (KHOÁ X)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Tổ biên tập Đề án "Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy Nhà nước” trình Hội nghị Trung ương Đảng lần 4 (Khoá X).

Tổ biên tập gồm các đồng chí có tên sau đây :

1. Đỗ Quang Trung, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổ trưởng;

2. Đoàn Mạnh Giao, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

3. Trần Văn Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

4. Thang Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

5. Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

6. Nguyễn Minh Mẫn, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Văn phòng Chính phủ;

7. Đinh Duy Hoà, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ;

8. Nguyễn Hữu Từ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng;

9. Lê Minh Thông, Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức, Ban Tổ chức Trung ương Đảng;

Điều 2. Tổ biên tập có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, xây dựng dự thảo Đề án "Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực  quản lý của bộ máy nhà nước" trình Hội nghị Trung ương Đảng lần 4 (Khoá X) và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, TCCB, TTTTBC, Ban CS, Người phát ngôn của TTg, Website Chính phủ, Công báo;
- Lưu : VT, CCHC

THỦ TƯỚNG
 
 


Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1122/QĐ-TTg ngày 28/08/2006 về việc thành lập tổ biên tập đề án "đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước" trình hội nghị trung ương đảng lần 4 (khoá x) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.300

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.116.201
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!