Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 112/QĐ-VKSTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Duy Giảng
Ngày ban hành: 20/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-VKSTC ngày 30/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giao dự toán chi NSNN năm 2020 cho các đơn vị trong Ngành;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2020 (kinh phí thực hiện tự chủ) từ Văn phòng VKSND tối cao cho VKSND thành phố Đà Nẵng (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được điều chỉnh, VKSND thành phố Đà Nẵng thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch- Tài chính, Chánh Văn phòng VKSND tối cao và Viện trưởng VKSND thành phố Đà nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Lê Minh Trí, Viện trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Đơn vị sử dụng ngân sách; Bản chi tiết của từng đơn vị sử dụng ngân sách
- KBNN nơi giao dịch (gửi qua đơn vị sử dụng ngân sách); Bản chi tiết của từng đơn vị sử dụng ngân sách
- Lưu VP; Thư ký PVT; C3 (Vth, LĐC, P.KHNS, P.TC).
Ph140b

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Duy Giảng

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 112/QĐ-VKSTC ngày 20/7/2020 của VKSND tối cao)

Loại 340-341: Kinh phí thực hiện tự chủ

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đơn vị (VKSND tỉnh, TP)

Tăng

Giảm

Ghi chú

1

Văn phòng VKSND tối cao

 

92,7

Điều chỉnh giảm kinh phí chi thường xuyên

2

VKSND thành phố Đà Nẵng

92,7

 

Điều chỉnh tăng kinh phí chi thường xuyên

 

Tổng cộng

92,7

92,7

 

Ghi chú: Tăng kinh phí thuê nhà ở công vụ cho Đ/c Viện trưởng được điều động từ VKSND tối cao về làm Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng. Việc thuê nhà ở công vụ phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chế độ, tiêu chuẩn, định mức.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 112/QĐ-VKSTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước ngày 20/07/2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


517

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249