Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 112/1998/QĐ-TTg thành lập Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 112/1998/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 30/06/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 112/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG QUỐC GIA CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện kế hoạch, nội dung biên soạn và xuất bản các loại bách khoa thư và từ điển bách khoa, thay cho Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam thành lập theo Quyết định số 163a/CT ngày 15 tháng 5 năm 1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam có con dấu, có tài khoản. Kinh phí hoạt động do Nhà nước cấp.

Điều 2. Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam có nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng kế hoạch biên soạn, xuất bản các loại bách khoa thư và từ điển bách khoa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch biên soạn và xuất bản đã được phê duyệt.

2. Duyệt nội dung biên soạn các công trình bách khoa thư, từ điển bách khoa và chịu trách nhiệm về nội dung đó.

3. Quản lý Nhà xuất bản Từ điển bách khoa theo quy định của Luật Xuất bản.

Điều 3. Thành phần của Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bao gồm: Chủ tịch, hai Phó Chủ tịch và các thành viên. Chủ tịch và một Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký là cán bộ chuyên trách. Các thành viên hoạt động kiêm nhiệm.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng là các nhà hoạt động khoa học, chính trị, văn hoá - xã hội có trình độ chuyên môn cao, có uy tín, có khả năng và điều kiện chỉ đạo việc biên soạn các công trình bách khoa.

Điều 4. Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam có văn phòng giúp việc, các Ban biên soạn và Nhà xuất bản Từ điển bách khoa.

Văn phòng là bộ máy chuyên trách giúp việc Hội đồng.

Các Ban biên soạn bách khoa thư và từ điển bách khoa do Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập. Thành viên các Ban biên soạn có các cộng tác viên là các nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, có khả năng và kinh nghiệm biên soạn các loại bách khoa thư và từ điển bách khoa.

Nhà xuất bản Từ điển bách khoa trực thuộc Hội đồng. Giám đốc Nhà xuất bản Từ điển bách khoa do Chủ tịch Hội đồng quyết định bổ nhiệm.

Điều 5. Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam làm việc theo quy chế do Chủ tịch Hội đồng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 6. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo điều kiện để các thành viên Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam và các cộng tác viên tham gia vào việc biên soạn các loại bách khoa thư và từ điển bách khoa.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 163a/CT ngày 15 tháng 5 năm 1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Hội đồng quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam, Quyết định số 321/CT ngày 26 tháng 12 năm 1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Trung tâm Quốc gia biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam và các quy định khác trước đây trái với Quyết định này.

Điều 8. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 112/1998/QĐ-TTg thành lập Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.328
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.202.123