Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 110/2004/QĐ-UB về việc xác định lại chức năng nhiệm vụ cho Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 110/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 20/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 110/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ “VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH LẠI CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHO VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG HÀ NỘI THUỘC SỞ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Nghị quyết số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ và Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.
Căn cứ Quyết định số 855/QĐ-UB ngày 26/2/1997 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội;
Xét Tờ trình số 164/TTr/QHKT-TCHC ngày 20 tháng 5 năm 2004 của sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội về việc đề nghị xác định lại chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thuộc sở Quy hoạch – Kiến trúc;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Xác định lại chức năng nhiệm vụ cho Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội như sau:

1. Chức năng: Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân đầy đủ, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước, ngân hàng và có con dấu riêng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Phúc vụ công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng, quy hoạch kiến trúc trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

- Nghiên cứu khoa học, tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành Quy hoạch – Kiến trúc;

- Thực hiện các hoạt động tư vấn chuyên ngành Quy hoạch – Kiến trúc.

2. Nhiệm vụ:

- Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức nghiên cứu, lập quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn theo kế hoạch và đột xuất do Thành phố giao để phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về chuyên ngành. Là đầu mối quản lý về chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch và cung cấp các số liệu hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố và tham gia cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực quy hoạch đô thị, nông thôn và cảnh quan môi trường.

- Tư vấn, lập nhiệm vụ thiết kế và lập quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu du lịch văn hóa và các khu chức năng khác cho các chủ đầu tư; Tư vấn lập các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, nông thôn theo nhu cầu của Chủ đầu tư xây dựng khu đô thị, nông thôn theo nhu cầu của Chủ đầu tư trong và ngoài nước.

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học được giao, nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật về Quy hoạch xây dựng để áp dụng vào lĩnh vực thiết kế quy hoạch đô thị và nông thôn.

- Tổ chức thực hiện cung ứng dịch vụ các hoạt động tư vấn, thiết kế, lập dự án trong lĩnh vực quy hoạch, thiết kế đô thị và phát triển nông thôn theo quy định của Nhà nước và Thành phố.

- Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành Quy hoạch – Kiến trúc.

- Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước theo chức năng của Viện và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Điều 2: Cơ cấu tổ chức bộ máy và cơ chế tài chính của Viện Quy hoạch – Xây dựng Hà Nội như sau:

1. Lãnh đạo Viện:

- Viện trưởng và các Phó Viện trưởng.

2. Các phòng chuyên môn giúp việc:

- Phòng Tổ chức hành chính

- Phòng Kế hoạch – Tài vụ

- Phòng nghiên cứu khoa học và kiểm tra kỹ thuật.

- Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ trong từng giai đoạn, cho phép Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội được thành lập một số đơn vị phụ thuộc như: xưởng, trung tâm ... để tổ chức triển khai đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao cũng như nhu cầu của xã hội.

3. Cơ chế Tài chính:

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thực hiện cơ chế Tài chính theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ và Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế các Quyết định trước mà UBND Thành phố đã ban hành đối với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố và Viện trưởng – Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thi thành quyết định này./.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHĐỗ Hoàng Ân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 110/2004/QĐ-UB về việc xác định lại chức năng nhiệm vụ cho Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.329

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41