Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 110/2002/QĐ-UB sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp-thoát nước thành phố vào Khu Quản lý giao thông đô thị thuộc Sở Giao thông Công chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 110/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 01/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 Số: 110/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2002 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ SÁP NHẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẤP-THOÁT NƯỚC THÀNH PHỐ VÀO KHU QUẢN LÝ GIAO THÔNG ĐÔ THỊ THUỘC SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Quyết định số 42/2002/QĐ-UB ngày 25 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức quản lý lại một số lĩnh vực sự nghiệp giao thông công chánh thành Khu Quản lý giao thông đô thị thuộc Sở Giao thông Công chánh ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Công chánh tại Tờ trình số 205/GT-TCCB ngày 18 tháng 7 năm 2002 và đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 118/TCCQ ngày 11 tháng 9 năm 2002 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp-thoát nước thành phố (thành lập theo Quyết định số 1760/QĐ-UB-QLĐT ngày 27 tháng 3 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố) vào Khu Quản lý giao thông đô thị, trực thuộc Sở Giao thông Công chánh.

Điều 2.- Giám đốc Sở Giao thông Công chánh có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị :

2.1- Tiến hành tổ chức tiếp nhận toàn bộ hồ sơ tài liệu, tài sản, trang thiết bị, tài chính và lao động có liên quan đến các dự án cấp-thoát nước do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp-thoát nước đã và đang thực hiện bàn giao cho Khu Quản lý giao thông đô thị, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2.2- Tổ chức quản lý và điều hành hoạt động để các dự án cấp-thoát nước được tiếp tục triển khai thực hiện thuận lợi, có hiệu quả và đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

2.3- Sắp xếp bộ máy tổ chức, bố trí cán bộ công chức quản lý và nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu công tác của Khu Quản lý giao thông đô thị.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 1760/QĐ-UB-QLĐT ngày 27 tháng 3 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp-thoát nước thành phố.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông Công chánh, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Thủ trưởng các sở-ngành liên quan, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp-thoát nước thành phố và Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận  
- Như điều 4  
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Tổ chức Thành Ủy
- Công an thành phố (PC.13)
- Cục Thuế thành phố
- Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- VPHĐ-UB : PVP/ĐT, VX, KT
- Tổ ĐT, DA, CNN  
- Lưu (ĐT/Th)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 110/2002/QĐ-UB sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp-thoát nước thành phố vào Khu Quản lý giao thông đô thị thuộc Sở Giao thông Công chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.628

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184