Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 109-HĐBT năm 1988 về việc chuyển giao công tác chỉ đạo xây dựng chức danh tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức Nhà nước cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 109-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 30/06/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 109-HĐBT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 1988

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CHỨC DANH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC CHO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Tiểu ban danh mục tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức Nhà nước (được thành lập theo Quyết định số 36-CP ngày 2-2-1980 của Hội đồng Chính phủ). Nhiệm vụ công tác xây dựng chức danh tiêu chuẩn nghiệp vụ và tổ chức lao động khoa học trong viên chức do Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đảm nhiệm.

Điều 2. Việc xây dựng các chức danh tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên ngành sẽ do các Bộ tiến hành theo sự hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Việc tổ chức ứng dụng các chức danh tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức sẽ do các Bộ, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương đảm nhiệm.

Điều 3. Chức danh gốc (bản danh mục chức vụ thống nhất) và các tiêu chuẩn chung từ cấp Vụ trưởng và tương đương trở lên do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành. Các chức vụ và tiêu chuẩn từ cấp Phó Vụ trưởng và tương đương trở xuống do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các ngành ở Trung ương và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 109-HĐBT năm 1988 về việc chuyển giao công tác chỉ đạo xây dựng chức danh tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức Nhà nước cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.065
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.185