Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 106/1999/QĐ-UB thành lập Ban quản lý dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội

Số hiệu: 106/1999/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 02/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/1999/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI”

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;

- Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 5/8/1997 của Chính phủ về việc ban hành quy chế và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

- Căn cứ nhu cầu triển khai các dự án trọng điểm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố;

- Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Thành lập Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội thuộc UBND thành phố Hà Nội.

- Ban có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản theo quy định hiện hành.

- Trụ sở đặt tại số nhà: 130B đường Lê Duẩn - Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- UBND thành phố giao một đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố trực tiếp chỉ đạo Ban quản lý các dự án trọng điểm; thực hiện chức năng quản lý Nhà nước điều hành các cơ quan chức năng của thành phố phối hợp thực hiện các dự án phát triển đô thị Hà Nội; Đồng thời được quyền sử dụng bộ máy của Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội để giúp việc tổng hợp và báo cáo UBND thành phố về nhiệm vụ được giao.

Điều II: Tổ chức, bộ máy, nhiệm vụ của Ban:

A- Tổ chức, bộ máy của Ban:

1/ UBND thành phố giao cho Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội thực hiện các dự án theo hình thức Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

2/ Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển Đô thị Hà Nội có Giám đốc, các Phó Giám đốc và kế toán Trưởng do UBND thành phố bổ nhiệm theo quy định hiện hành.

3/ Theo sự uỷ quyền của Giám đốc Ban, Phó Giám đốc Ban trực tiếp quản lý các dự án nhánh và được ký hợp đồng với các tổ chức Tư vấn, Nhà thầu, các tổ chức kinh tế khác... và thanh quyết toán dự án theo quy định hiện hành.

Các phòng nghiệp vụ của Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội có:

1/ Phòng Lập và thực hiện dự án

2/ Phòng Tài chính - Kế toán

3/ Phòng Hành chính - Tổng hợp - tổ chức

- Trong hoạt động xét thấy cần Giám đốc Ban đề nghị cụ thể về tổ chức nội bộ của Ban cho phù hợp với nhiệm vụ được giao để UBND thành phố phê chuẩn.

B. Biên chế của Ban:

- Trước mắt có 30 người.

- Giao cho Ban Tổ chức chính quyền thành phố chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển Đô thị Hà Nội và các Sở, Ngành trình UBND thành phố điều động cán bộ, công nhân viên chức, đảm bảo đủ năng lực chuyên môn và theo đúng các quy định hiện hành.

C- Nhiệm vụ của Ban:

1/ Chủ động phối hợp với các Sở, Ban, Ngành thành phố và trực tiếp báo cáo với các Bộ, Ngành thuộc Trung ương để lập và trình duyệt các dự án đầu tư và xây dựng thuộc nhóm A của toàn thành phố ở khâu xây dựng nghiên cứu tiền khả thi và khả thi.

2/ Giúp đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố quản lý các dự án và tổng hợp báo UBND thành phố về:

- Tiến độ thực hiện các dự án, nhu cầu tiền vốn cho dự án; các phát sinh cần phải có ý kiến của UBND thành phố chỉ đạo giải quyết của các dự án trọng điểm do các Sở, Ngành đang thực hiện.

- Tổng hợp và báo cáo việc giải quyết cấp các loại giấy phép của các cơ quan chức năng cho các dự án.

3. Giao Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển Đô thị Hà Nội tổ chức thực hiện các dự án theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng.

Giúp đồng chí Phó chủ tịch UBND, trước mắt UBND thành phố giao thực hiện ngay hai dự án:

1. Dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội.

2. Dự án phát triển cơ sở hạ tầng Bắc Thăng Long - Vân Trì Hà Nội do Công ty công trình giao thông I sở Giao thông công chính đang thực hiện trên nguyên tắc: Bàn giao nguyên tổ chức, phương tiện, nhà làm việc của Ban quản lý dự án phát triển cơ sở hạ tầng Bắc Thăng Long - Vân Trì Hà Nội sang Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội thuộc UBND thành phố.

Đồng chí Chủ nhiệm điều hành dự án phát triển hạ tầng Bắc Thăng Long - Vân Trì Hà Nội thôi chức vụ Chủ nhiệm điều hành dự án sau khi bàn giao xong công việc của Ban cho Ban quản lý dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội.

Điều III: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố chủ trì phối hợp các Sở, Ngành có liên quan, căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 5/8/1997 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền thống nhất trình UBND thành phố quyết định đối với dự án có vay và trả nợ nước ngoài để Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội và các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện.

Điều IV: Các  đồng chí: Chánh văn phòng UBND thành phố; Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành có liên quan và các Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển đô thị Hà Nội. Chủ nhiệm điều hành Ban quản lý dự án trọng điểm phát triển hạ tầng Bắc Thăng Long - Vân Trì Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 106/1999/QĐ-UB thành lập Ban quản lý dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.041
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.16.12