Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1055/QĐ-TTg năm 2008 về việc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1055/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1055/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 53/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học xã hội Việt Nam;
Xét đề nghị của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam theo quy định tại các Điều 18, 19 Chương V Luật Báo chíkhoản 3 Điều 16 Chương II Luật Xuất bản

1. Tạp chí Triết học.

2. Tạp chí Xã hội học.

3. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế.

4. Tạp chí Vietnam’s Socio-Economic Development.

5. Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới.

6. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật.

7. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử.

8. Tạp chí Khảo cổ học.

9. Tạp chí Dân tộc học.

10. Tạp chí Nghiên cứu Văn học.

11. Tạp chí Ngôn ngữ.

12. Tạp chí Hán Nôm.

13. Tạp chí Văn hóa dân gian.

14. Tạp chí Khoa học xã hội (tại thành phố Hồ Chí Minh).

15. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới.

16. Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á.

17. Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội.

18. Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu.

19. Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á.

20. Tạp chí Châu Mỹ ngày nay.

21. Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc.

22. Tạp chí Tâm lý học.

23. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo.

24. Tạp chí Nghiên cứu Phát triển bền vững.

25. Tạp chí Nghiên cứu Con Người.

26. Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông.

27. Tạp chí Khoa học xã hội Miền Trung.

28. Nhà Xuất bản Khoa học xã hội.

29. Nhà Xuất bản Từ điển bách khoa.

Điều 2. Thẩm quyền đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam:

1. Trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện;

2. Quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể, cho chuyển đổi hình thức hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện thuộc thẩm quyền; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

2. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1055/QĐ-TTg năm 2008 về việc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.702

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102