Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 104-QĐ/TW 2017 Kết thúc hoạt động của các Ban Chỉ đạo Tây Bắc Tây Nguyên Tây Nam Bộ

Số hiệu: 104-QĐ/TW Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 28/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 104-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN CHỈ ĐẠO: TÂY BẮC, TÂY NGUYÊN, TÂY NAM BỘ

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII;

- Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả";

- Theo đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương,

BỘ CHÍNH TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kết thúc hoạt động của các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Điều 2. Bố trí, sắp xếp, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động:

- Ban Tổ chức Trung ương trình Bộ Chính trị điều động, bố trí, sắp xếp, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

- Các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ lập phương án bố trí, sắp xếp, thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Việc bố trí, sắp xếp, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành trong quý I/2018.

Điều 3. Xử lý hồ sơ tài liệu, con dấu, tài chính, tài sản.

- Các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ có trách nhiệm:

+ Tiến hành thống kê, sắp xếp hồ sơ tài liệu theo phông lưu trữ và bàn giao con dấu, hồ sơ tài liệu về Văn phòng Trung ương Đảng để lưu trữ, quản lý theo quy định.

+ Tiến hành kiểm kê tài sản, quyết toán tài chính tại thời điểm 31/12/2017 theo quy định và bàn giao về Văn phòng Chính phủ.

- Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn việc thống kê, sắp xếp, xử lý tài liệu, tiếp nhận bàn giao con dấu và hồ sơ tài liệu để đưa vào lưu trữ theo quy định.

- Văn phòng Chính phủ hướng dẫn việc kiểm kê tài sản, quyết toán tài chính và tiếp nhận việc bàn giao tài sản, tài chính sau quyết toán theo quy định.

Việc thống kê, kiểm kê, quyết toán và bàn giao tài sản, hồ sơ tài liệu, con dấu hoàn thành trong quý I/2018.

Điều 4. Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,
- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ,
- Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
TỔNG BÍ THƯ
Nguyễn Phú Trọng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 104-QĐ/TW ngày 28/11/2017 về việc kết thúc hoạt động của các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ do Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.565

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!