Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1031/QĐ-BXD năm 2009 thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý các bệnh phổi - phế quản nghề nghiệp ở công nhân sản xuất vật liệu xây dựng và hiệu quả của một số biện pháp can thiệp” Mã số RD 62-07 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1031/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 28/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1031/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH ĐỂ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ CÁC BỆNH PHỔI - PHẾ QUẢN NGHỀ NGHIỆP Ở CÔNG NHÂN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP CAN THIỆP” MÃ SỐ: RD 62-07

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
Xét đề nghị của Bệnh viện Xây dựng tại công văn số 313/BVXD-CV ngày 21/8/2009 về việc đề nghị nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý các bệnh phổi - phế quản nghề nghiệp ở công nhân sản xuất vật liệu xây dựng và hiệu quả của một số biện pháp can thiệp” – Mã số RD 62 - 07
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành Bộ Xây dựng để nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý các bệnh phổi - phế quản nghề nghiệp ở công nhân sản xuất vật liệu xây dựng và hiệu quả của một số biện pháp can thiệp” – Mã số RD 62 - 07 do Bệnh viện Xây dựng chủ trì thực hiện.

Hội đồng gồm 11 thành viên ( có danh sách kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký tới khi nhiệm vụ của Hội đồng hoàn thành.

Điều 3. Các Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường, Giám đốc Bệnh viện Xây dựng và các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Chủ nhiệm đề tài
- Lưu VP, Vụ KHCN&MT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG KHKT CHUYÊN NGÀNH BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo QĐ số 1031 /QĐ-BXD ngày 28 tháng 10 năm 2009)

Chủ tịch Hội đồng

1. TS. Nguyễn Trung Hoà - Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường

Thư ký Hội đồng

2. CN. Lê Mai Hồng - Chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường

Ủy viên phản biện

3. PGS.TS. Nguyễn Khắc Hải: Hội Y học lao động Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Y học lao động - vệ sinh môi trường.

4. TS. Đỗ Quyết: Phó Giám đốc Bệnh viện Quân Y 103.

Các uỷ viên khác:

5. GS. Hoàng Đức Kiệt - Chủ tịch Hội điện quang và y học hạt nhân Việt Nam

6. PGS.TS. Đào Xuân Vinh - Chủ nhiệm bộ môn dịch tễ học, Học viện quân y

7. TS. Phạm Văn Hải - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu kỹ thuật Bảo hộ lao động

8. TS. Võ Quang Diệm - Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng

9. ThS. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng

10. Th.S. Trần Anh Thành - Cục Y tế dự phòng và môi trường, Bộ Y tế

11. Th.S. Cung Văn Công - Phó truởng khoa chẩn đoán hình ảnh, Viện lao và bệnh phổi Trung ương.

Khách mời của Hội đồng:

1. Đại diện Bệnh viện Xây dựng

2. Đại diện Trung tâm Thông tin, Bộ Xây dựng.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1031/QĐ-BXD năm 2009 thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý các bệnh phổi - phế quản nghề nghiệp ở công nhân sản xuất vật liệu xây dựng và hiệu quả của một số biện pháp can thiệp” Mã số RD 62-07 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.195
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235