Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1021/QĐ-BNN-TCCB năm 2007 thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông lâm nghiệp Tây Bắc trực thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1021/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 11/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1021/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM NGHIỆP TÂY BẮC TRỰC THUỘC VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP MIỀN NÚI PHÍA BẮC

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 08/2006/QĐ-BNN-TCCB ngày 06/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc;
Xét đề nghị của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tại Công văn số 103/KHNN-TCCB ngày 30/01/2007) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông lâm nghiệp Tây Bắc trên cơ sở Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cà phê chè trực thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp khoa học có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về cà phê chè và hệ thống nông lâm kết hợp phục vụ phát triển của Vùng Trung du miền núi phía Bắc.

Trung tâm được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm có: Giám đốc, Phó Giám đốc, các Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ.

Giao Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc: quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động cụ thể của Trung tâm theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế mục a khoản 4 Điều 3 Quyết định số 08/2006/QĐ-BNN-TCCB ngày 06/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ và Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1021/QĐ-BNN-TCCB năm 2007 thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông lâm nghiệp Tây Bắc trực thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.341

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188