Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 102-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đặng Thi
Ngày ban hành: 02/10/1981 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 102-HĐBT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 102 - HĐBT NGÀY 2-10-1981 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH THANH HOÁ

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân vạch địa giới của một số xã của các huyện Thọ Xuân, Thiệu Yên, Lương Ngọc, Như Xuân thuộc tỉnh Thanh Hoá như sau:

1. Huyện Thọ Xuân:

Chia xã Thọ Thành thành ba xã lấy tên là xã Xuân Thành, xã Hạnh Phúc và xã Bắc Lương.

Địa giới của xã Xuân Thành ở phía bắc giáp sông Chu, phía nam giáp xã Bắc Lương, phía đông giáp xã Thọ Nguyên, phía tây giáp xã Hạnh Phúc.

Địa giới của xã Hạnh Phúc ở phía bắc giáp sông Chu, phía nam giáp xã Bắc Lương, phía đông giáp xã Xuân Thành, phía tây giáp thị trấn Thọ Xuân.

Địa giới của xã Bắc Lương ở phía bắc giáp xã Xuân Thành và xã Hạnh Phúc, phía nam giáp xã Nam Giang, phía đông giáp xã Thọ Nguyên, phía tây giáp xã Tây Hồ.

2. Huyện Thiệu Yên:

Chia xã Công Thành thành hai xã lấy tên là xã Định Công và xã Định Thành.

Địa giới của xã Định Công ở phía bắc giáp sông Mã, phía nam giáp xã Thiệu Giang, phía đông giáp xã Thiệu Quang, phía tây giáp Định Thành.

Địa giới của xã Định Thành ở phía bắc giáp xã Định Tiến, phía nam giáp xã Thiệu Giang, phía đông giáp xã Định Công, phía tây giáp xã Định Hoà.

3. Huyện Lương Ngọc:

a. Chia xã Yên Khương thành hai xã lấy tên là xã Yên Khương và xã Yên Thắng.

Địa giới của xã Yên Khương ở phía bắc và phía tây giáp xã Tam Lư thuộc huyện Quan Hoá, phía nam giáp xã Bất Mọt thuộc huyện Thường Xuân, phía đông giáp xã Yên Thắng.

Địa giới của xã Yên Thắng ở phía bắc giáp xã Lâm Phú, phía nam giáp xã Bất Mọt thuộc huyện Thường Xuân, phía đông giáp xã Quang Hiến, phía tây giáp xã Yên Khương.

b. Chia xã Giao An thành hai xã lấy tên là xã Giao An và xã Giao Thiện.

Địa giới của xã Giao An ở phía bắc giáp xã Quang Hiến, phía nam giáp xã Giao Thiện, phía đông giáp xã Vân Am, phía tây giáp xã Trí Nang.

Địa giới của xã Giao Thiện ở phía bắc giáp xã Giao An, phía nam và phía tây giáp xã Xuân Khao thuộc huyện Thường Xuân, phía đông giáp xã Vân Am.

c. Chia xã Minh Sơn thành hai xã lấy tên là xã Minh Sơn và xã Minh Tiến.

Địa giới của xã Minh Sơn ở phía bắc giáp xã Ngọc Trung, phía nam giáp xã Minh Tiến, phía đông giáp xã Quảng Phú thuộc huyện Thọ Xuân, phía tây giáp xã Ngọc Khê.

Địa giới của xã Minh Tiến ở phía bắc giáp xã Minh Sơn, phía nam giáp xã Kiên Thọ, phía đông giáp xã Thọ Lập thuộc huyện Thọ Xuân, phía tây giáp xã Vân Am.

d. Chia xã Cao Thịnh thành hai xã lấy tên là xã Cao Thịnh và xã Lộc Thịnh.

Địa giới của xã Cao Thịnh ở phía bắc giáp xã Lộc Thịnh cùng huyện và xã Yên Lâm thuộc huyện Thiệu Yên, phía nam giáp xã Minh Sơn, phía đông giáp xã Yên Lâm thuộc huyện Thiệu Yên, phía tây giáp xã Ngọc Trung.

Địa giới của xã Lộc Thịnh ở phía bắc giáp xã Đồng Thịnh, phía nam giáp xã Cao Thịnh, phía đông giáp xã Yên Lâm thuộc huyện Thiệu Yên, phía tây giáp xã Ngọc Trung.

e. Chia xã Phùng Giáo thành hai xã lấy tên là xã Phùng Giáo và xã Phùng Minh.

Địa giới của xã Phùng Giáo ở phía bắc giáp xã Vân Am, phía nam giáp xã Phùng Minh, phía đông giáp xã Nguyệt Ấn, phía tây giáp xã Lương Sơn thuộc huyện Thường Xuân.

Địa giới của xã Phùng Minh ở phía bắc giáp xã Phùng Giáo, phía nam và phía tây giáp xã Lương Sơn thuộc huyện Thường Xuân, phía đông giáp xã Nguyệt Ấn.

4. Huyện Như Xuân:

Chia xã Hoá Quỳ thành hai xã lấy tên là xã Hoá Quỳ và xã Xuân Quỳ.

Địa giới của xã Hoá Quỳ ở phía bắc giáp xã Yên Lễ và xã Cát Vân, phía nam giáp xã Xuân Bình, phía đông giáp xã Bình Lương, phía tây giáp xã Xuân Quỳ và xã Thanh Phong.

Địa giới của xã Xuân Quỳ ở phía bắc giáp xã Hoá Quỳ và xã Thanh Phong, phía nam giáp xã Xuân Bình, phía đông giáp xã Hoá Quỳ, phía tây giáp xã Thanh Phong.

Điều 2: Đồng chí chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đặng Thi

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 102-HĐBT ngày 02/10/1981 về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Thanh Hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.551

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.87.250.158