Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 102/2001/QĐ-UB giao bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cho Ban quản lý các khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 102/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 01/11/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 102/2001/QĐ-UB 

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO BỔ SUNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CHO BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ XUẤT HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế Khu Công nghiệp, Khu chế xuất, Khu Công nghệ cao;
Căn cứ Công văn số 04/CP-KCN ngày 16/3/1999 của Chính phủ về việc uỷ quyền cho Ban quản lý KCN cấp Tỉnh cấp giấy phép đầu tư cho các dự án đầu tư trong nước;
Căn cứ Quyết định số 100/2000/QĐ-TTg ngày 17/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Ban quản lý KCN cấp Tỉnh trực thuộc UBND Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương;
Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức chính quyền Thành phố và Trưởng ban quản lý các khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn (thuộc thẩm quyền của UBND TP Hà Nội ) cho Ban quản lý các KCN & CX Hà Nội ( ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 27 Quy chế KCN, KCX, KCNC ban hành kèm Nghị định 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ và uỷ quyền của các Bộ, Ngành Trung ương ) như sau:

1. Quản lý Nhà nước đối với các khu Công nghiệp và Chế xuất tập trung, các khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp Vừa và Nhỏ trên địa bàn Thành phố ( gọi tắt là các KCN và cụm CN).

2. Cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các Dự án đầu tư trong nước không sử dụng vốn ngân sách và chủ trì phối hợp với các ngành liên quan thẩm định trình Chủ tịch UBND Thành phố quyết định đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách vào các KCN và cụm CN ( nhóm B, C); kiểm tra thanh tra việc thực hiện giấy chứng nhận đầu tư và quyết định đầu tư đối với các dự án này.

3. Làm chủ đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào KCN và cụm CN do ngân sách Nhà nước cấp như: đường giao thông, thoát nước... ( Danh mục, quy mô từng dự án do UBND Thành phố quyết định ).

4. Chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật các dự án nhóm B (đầu tư nước ngoài), nhóm B và C (đầu tư trong nước) đầu tư vào các KCN và cụm CN trình UBND Thành phố phê duyệt.

Điều 2: - Chuyển giao nhiệm vụ thứ 2 trong Điều 1 của Quyết định này từ Sở Kế hoạch & Đầu tư về Ban quản lý các KCN & CX Hà Nội.

- Chuyển giao nhiệm vụ thứ 4 trong Điều 1 của Quyết định này từ Sở Xây dựng về Ban quản lý các KCN & CX Hà Nội.

Điều 3: Ban quản lý các KCN & CX Hà Nội phối hợp với các Sở, Ngành liên quan để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trên đây theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng ban Tổ chức chính quyền, Trưởng ban quản lý các KCN & CX Hà Nội, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, Thủ trưởng các cấp, các ngành và đơn vị có liên quan thi hành quyết định này. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc Ban quản lý báo cáo UBND Thành phố để bổ sung điều chỉnh cho phù hợp.

 

 

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Nghiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 102/2001/QĐ-UB giao bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cho Ban quản lý các khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.241

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121