Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 10/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Lê Hữu Phúc
Ngày ban hành: 13/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2008/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 13 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC THÔN: TÂN CHÍNH, CỒN TRUNG THUỘC XÃ CAM CHÍNH, HUYỆN CAM LỘ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố;

Xét đề nghị của UBND huyện Cam Lộ tại Tờ trình số 103/TT-UBND ngày 18/12/2007 và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 02 thôn: Tân Chính, Cồn Trung thuộc xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, cụ thể như sau:

1. Thôn Tân Chính:

Trên cơ sở 70 hộ, 215 khẩu thuộc Dự án ổn định dân cư và xây dựng vùng kinh tế mới Cam Chính và Cam Nghĩa (tại khu vực Trộ Đó, xã Cam Chính).

Vị trí thôn Tân Chính: Phía Bắc giáp đường Tỉnh lộ và thôn Minh Hương, xã Cam Chính; phía Nam giáp thôn Đốc Kỉnh, xã Cam Chính; phía Đông giáp thôn Sơn Nam, xã Cam Chính; phía Tây giáp thôn Đốc Kỉnh, xã Cam Chính.

2. Thôn Cồn Trung:

Trên cơ sở 65 hộ, 207 khẩu thuộc Dự án rà phá bom mìn và tái định cư.

Vị trí thôn Cồn Trung: Phía Bắc giáp thôn Đốc Kỉnh và Bảng Sơn, xã Cam Chính; phía Nam giáp thôn Lộc An, xã Cam Chính; phía Đông giáp thôn Mai Lộc 2, xã Cam Chính; phía Tây giáp thôn Phương An, xã Cam Nghĩa.

Sau khi thành lập thôn Tân Chính và Thôn Cồn Trung, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ sẽ có 14 thôn sau:

1. Thôn Mai Lộc 1 152 hộ, 520 khẩu;

2. Thôn Mai Lộc 2 118 hộ, 466 khẩu;

3. Thôn Mai Lộc 3 79 hộ, 319 khẩu;

4. Thôn Đốc Kỉnh 185 hộ, 750 khẩu;

5. Thôn Mai Đàn 107 hộ, 422 khẩu;

6. Thôn Thiết Xá 72 hộ, 319 khẩu;

7. Thôn Thượng Nghĩa 49 hộ, 219 khẩu;

8. Thôn Lộc An 80 hộ, 343 khẩu

9. Thôn Sơn Nam 32 hộ, 157 khẩu.

10. Thôn Thanh Nam 35 hộ, 141 khẩu.

11. Thôn Minh Hương 27 hộ, 100 khẩu.

12. Thôn Trung Chỉ 60 hộ, 117 khẩu.

13. Thôn Tân Chính 70 hộ, 215 khẩu.

14. Thôn Cồn Trung 65 hộ, 207 khẩu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ, Chủ tịch UBND xã Cam Chính và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;.
- Cục KTVBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- Sở Nội vụ (4 bản);
- Báo Quảng Trị, Đài PTTH tỉnh (để T.báo);
- Phòng NV-LĐTB&XH huyện Cam Lộ;
- UBND xã Cam Nghĩa;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 10/2008/QĐ-UBND ngày 13/03/2008 về thành lập thôn: Tân Chính, Cồn Trung thuộc xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.579

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.217.106