Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 09/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trịnh Văn Thình
Ngày ban hành: 14/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 09/2007/QĐ-UBND

Quận 3, ngày 14 tháng 06 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO TRƯỞNG PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẬN 3 ĐƯỢC KÝ TÊN, ĐÓNG DẤU UBND QUẬN TRÊN MỘT SỐ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH  THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND QUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 4461/QĐ-UB-NC ngày 22 tháng 08 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế tổ chức và làm việc của Ủy ban nhân dân quận - huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh theo cơ chế “một cửa, một dấu”;
Căn cứ Quyết định số 341/2004/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;
Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-UB ngày 19 tháng 01 năm 1999 của Ủy ban nhân dân quận 3 về việc ban hành Quy chế ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3 đối với Thủ trưởng các Phòng, ban trực thuộc quận theo cơ chế làm việc “một cửa, một dấu”;
Căn cứ Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 3 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3 (tại Công văn số 557/TNMT ngày 28 tháng 12 năm 2006);
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ và Báo cáo thẩm định số 09/BC-TP ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Phòng Tư pháp quận 3,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ủy quyền cho Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3 được ký tên và đóng dấu UBND quận trên một số văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận 3 như sau:

1. Ký giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

2. Ký việc thực hiện chương trình liên tịch về bảo vệ môi trường.

3. Ký đăng ký giao dịch bảo đảm về đất đai (đăng ký, xóa đăng ký thế chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, cung cấp thông tin...).

4. Ký bản đồ hiện trạng vị trí đất.

5. Ký các văn bản hành chính thông thường thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước do Phòng phụ trách (báo cáo; kế hoạch; tờ trình; thư mời; công văn hướng dẫn, trả lời, đề nghị; công văn xin ý kiến hướng dẫn các Sở - ngành thành phố về chuyên môn nghiệp vụ).

6. Ký giấy giới thiệu cho cán bộ, công chức của Phòng liên hệ các cơ quan đơn vị để trao đổi, giải quyết công việc liên quan đến lĩnh vực do Phòng phụ trách.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng Phòng Nội vụ quận 3 và Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Thình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2007/QĐ-UBND ngày 14/06/2007 về việc ủy quyền cho Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3 được ký tên, đóng dấu UBND quận trên một số văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của UBND quận do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.298

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.176.39