Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 09/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thanh Tòng
Ngày ban hành: 17/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2005/QĐ-UB

TP.Cần Thơ, ngày 17 tháng 01 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH THẠNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2004/NQ-HĐND7 ngày 09/12/2004 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn, thành lập, sáp nhập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, có 12 đơn vị như sau:

* Các đơn vị có con dấu và tài khoản riêng:

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

2. Phòng Nội vụ – Lao động Thương binh và Xã hội;

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch;

4. Phòng Giáo dục;

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường;

6. Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em;

* Các đơn vị có con dấu riêng nhưng không có tài khoản riêng:

7. Phòng Văn hóa – Thông tin – Thể thao;

8. Phòng Tư pháp;

9. Phòng Kinh tế;

10. Thanh tra;

11. Phòng Hạ tầng kinh tế;

12. Phòng Tôn giáo – Dân tộc.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các Sở, Ban, ngành có liên quan xây dựng và ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với nội dung Quyết định này đều bãi bỏ; đồng thời, thay thế khoản I, Điều 1, Quyết định số 37/2004/QĐ-UB ngày 07/01/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập Phòng (và tương đương) và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP.Chính phủ
- Bộ Nội vụ
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VB)
- TT.TU, TT.HĐND và TV.UBND TP
- UBMTTQ TP và các đoàn thể
- VP.Thành ủy và các Ban của Đảng
- Sở, Ban, ngành TP
- HĐND và UBND huyện Vĩnh Thạnh
- Lưu TTLT
VinhThanh(Xuân)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2005/QĐ-UB ngày 17/01/2005 thành lập cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.532

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.115.215