Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/2004/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo Di dân tái định cư thủy điện Sơn La của tỉnh Điện Biên

Số hiệu: 09/2004/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Quàng Văn Binh
Ngày ban hành: 14/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
LÂM THỜI
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2004/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 14 tháng 4 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Điều 95 Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 10/12/2003 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh về lĩnh vực chính quyền và quản lý địa giới hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 44/2001/QH10 Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 9 ngày 29/6/2001 về chủ trương đầu tư dự án nhà máy thủy điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 09/2004/QĐ-TTg ngày 15/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước Dự án thủy điện Sơn La;

Căn cứ Thông báo số 48-TB/TU ngày 22/3/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Di dân tái định cư thủy điện Sơn La của tỉnh Điện Biên gồm các thành viên như sau:

1. Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban

2. Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT- Phó trưởng Ban thường trực.

3. Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư - Phó Trưởng ban.

4. Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên.

5. Giám đốc Sở Xây đựng - Ủy viên.

6. Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải - Ủy viên.

7. Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường- Ủy viên.

8. Giám đốc Sở Công nghiệp - Ủy viên.

9. Giám đốc Sở Y tế - Ủy viên.

10 Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo - Ủy viên.

11. Giám đốc Công an tỉnh - Ủy viên.

12. Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - Ủy viên.

13. Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh - Ủy viên.

14. Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy - Ủy viên.

15. Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy - Ủy viên.

16. Chủ tịch UBND Thị xã Lai châu - Ủy viên.

17. Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ - Ủy viên.

18. Chủ tịch UBND các huyện: Mường Lay; Mường Nhé; Điện Biên Đông; Điện Biên; Tủa Chùa; Tuần Giáo - Ủy viên.

19. Trưởng Ban Quản lý dự án Di dân tái định cư thủy điện Sơn La của tỉnh - Ủy viên, trực tiếp làm Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: Tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác di dân tái định cư dự án thủy điện Sơn La. Hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra các ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện chính sách di dân tái định cư của Chính phủ.

Giao cho ông Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo xây dựng quy chế hoạt động và dự kiến phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban chỉ đạo trình UBND ký ban hành.

Văn phòng Ban Chỉ đạo trước mắt đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên; Ban Chỉ đạo sử dụng bộ máy hành chính của Ban Quản lý dự án Di dân tái định cư thủy điện Sơn La của tỉnh để hoạt động. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được ngân sách cấp theo dự toán được UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M UBND LÂM THỜI
CHỦ TỊCH
Quàng Văn Binh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2004/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo Di dân tái định cư thủy điện Sơn La của tỉnh Điện Biên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.826

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168