Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/2002/QĐ-UB về việc thông báo chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2002 thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 09/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phan Văn Vượng
Ngày ban hành: 30/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA UBND THÀNH PHỐ "VỀ VIỆC THÔNG BÁO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NĂM 2002 THÀNH PHỐ HÀ NỘI" 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ N ỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Quyết định số 50/2001/QĐ-BTCCBCP ngày 29/8/2001 của Bộ trưởng trưởng Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ về việc thông báo chỉ tiêu biên chế quĩ tiền lương hành chính sự nghiệp năm 2001;
Căn cứ quyết định số 128/2001/QĐ-UB ngày 17/12/2001 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Qui chế quản lý cán bộ, công chức, biên chế tiền lương tiền công các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Giao chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp năm 2002 cho các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện và các đầu mối trực thuộc UBND thành phố Hà Nội :

(Có bảng phân bổ chỉ tiêu biên chế kèm theo)

 - Biên chế của các đơn vị sự nghiệp tự trang trải không hưởng tiền lương từ nguồn ngân sách Nhà nước có quyết định giao riêng.

Điều 2 : Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thành phố, Chủ tịch UBND Quận, Huyện, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy đã được UBND Thành phố phê duyệt, sắp xếp biên chế cán bộ, công chức trên tinh thần gọn nhẹ, có chất lượng cao theo đúng chỉ tiêu biên chế được UBND Thành phố giao. Trưởng ban tổ chức chính quyền thành phố thông báo và kiểm tra việc thực hiện, điều chỉnh biên chế của các đơn vị trong tổng biên chế nhà nước giao cho thành phố Hà Nội, có dự kiến số giảm thực hiện chỉ tiêu tinh giản biên chế của Chính phủ đề ra.

Điều 3 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thi hành quyết định này./.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Vượng


 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2002/QĐ-UB về việc thông báo chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2002 thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.736

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172