Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/2002/QĐ-BNV về việc tiếp nhận Học viện Hành chính quốc gia về Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 09/2002/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành: 15/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2002/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ SỐ 09/2002/QĐ-BNV NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2002
VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA VỀ BỘ NỘI VỤ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị quyết số 02/2002/QH11 ngày 05/8/2002 của Quốc hội Khoá XI, Kỳ họp thứ nhất về Quy định danh sách các Bộ và cơ quan ngang Bộ của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 181/CP ngày 9/11/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 253/HĐBT ngày 6/7/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện hành chính quốc;
Căn cứ Quyết định số 123/2002/QĐ-TTg ngày 19/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Học viện Hành chính Quốc gia vào Bộ Nội vụ;
Theo đề nghị của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tiếp nhận nguyên trạng Học viện Hành chính Quốc gia vào Bộ Nội vụ và tiếp nhận nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nôi vụ thực hiện công tác quản lý đối với Học viện Hành chính Quốc gia.

Điều 2. Giao nhiệm vụ và trách nhiệm cho Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ tiếp tục lãnh đạo và quản lý các hoạt động của Học viện Hành chính Quốc gia theo các quy định chung hiện hành của Nhà nước, của Bộ Nội vụ và của Học viện Hành chính Quốc gia.

Điều 3. Giao Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nội vụ tiến hành xây dựng dự thảo Nghị định về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia thuộc Bộ Nội vụ để Bộ trình Chính phủ ban hành.

Điều 4. Trong thời gian Chính phủ chưa ban hành các Nghị định mới thay thế Nghị định số 181/CP ngày 9/11/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Nghị định số 253/HĐBT ngày 6/7/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia; thì Học viện Hành chính Quốc gia tiếp tục được sử dụng con dấu hiện tại.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh văn phòng Bộ, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng và cán bộ, công chức các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Đỗ Quang Trung

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2002/QĐ-BNV về việc tiếp nhận Học viện Hành chính quốc gia về Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.575

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74