Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 08/QĐ-UB năm 1988 thành lập Hội đồng giám định đầu tư và thẩm tra luận chứng kinh tế kỹ thuật trực thuộc UBND thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 08/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Văn Triết
Ngày ban hành: 14/01/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 08/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 1988

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH ĐẦU TƯ VÀ THẨM TRA LUẬN CHỨNG KINH TẾ KỸ THUẬT TRỰC THUỘC UBND THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983 ;
- Căn cứ yêu cầu phân bổ, quản lý có hiệu quả kinh tế các nguồn vốn đầu tư của thành phố trong công tác xây dựng cơ bản và hợp tác liên doanh, liên kết kinh tế giữa các đơn vị thuộc thành phố nước ngoài ;
- Xét đề nghị của các đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng cơ bản, Trưởng ban Kinh tế đối ngoại và Trưởng ban Tổ chức chánh quyền thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng giám định đầu tư và thẩm tra luận chứng kinh tế - kỹ thuật các công trình xây dựng, Gọi tắt là “ Hội đồng đầu tư thành phố” để tư vấn cho Ủy ban nhân dân thành phố về đầu tư xây dựng cơ bản, Hội đồng được sử dụng con dấu riêng.

Hội đồng đầu tư thành phố có chức năng, nhiệm vụ :

1. Thẩm định các dự án đầu tư có sử dụng đến vốn ngoại tệ (tự có, vay mượn hoặc hợp tác liên doanh với nước ngoài) đối với các đơn vị thuộc thành phố.

2. Thẩm định vôn đầu tư xây dựng hàng năm, 5 năm và dài hạn đối với các ngành, quận, huyện và các công trình có vị trí quan trọng, qui mô lớn , có tác dụng quyết định cơ cấu , tốc độ phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

3. Thẩm tra các luận chứng kinh tế - kỹ thuật các công trình có vốn đầu tư lớn, các công trình xây dựng phức tạp về kinh tế - kỹ thuật và mỹ thuật.

Hội đồng nghiên cứu trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành qui định cụ thể các loại công trình xây dựng cần phải thông qua Hội đồng.

4. Phối hợp với Ủy ban Kế hoạch và Ủy ban xây dựng cơ bản thành phố, giúp Ủy ban nhân dân thành phố lập hồ sơ trình Hội đồng bộ trưởng xem xét, quyết định các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Bộ trưởng .

Điều 2. Thành phần Hội đồng đầu tư thành phố gồm có :

1. Chủ tịch Hội đồng: đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách XDCB.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng : đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng cơ bản thành phố.

3. Các ủy viên Hội đồng :

- Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố

- Đồng chí Giám đốc Sở Tài chánh

- Đồng chí Trưởng Ban Phân vùng kinh tế thành phố

- Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế đối ngoại

- Đồng chí Giám đốc Ngân hàng đầu tư xây dựng thành phố

- Đồng chí Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Thành phố

- Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban khoa học – kỹ thuật thành phố

- Các chuyên gia giỏi chuyên ngành của thành phố và trung ương (được mời làm ủy viên theo từng công trình cụ thể ).

4. Ban thư ký Hội đồng :

- Đồng chí Trưởng phòng XDCB của UBKH thành phố

- Đồng chí Trưởng phòng tổng hợp Ủy ban XDCB thành phố

- Đồng chí chuyên viên XDCB của Văn phòng UBND thành phố

- Đồng chí chuyên viên Ban kinh tế đối ngoại thành phố

Hội đồng không có biên chế chuyên trách. Hội đồng được tổ chức “ Ban chuẩn bị đầu tư liên ngành” do biên chế của Ủy ban Xây dựng cơ bản kiêm nhiệm và làm thường trực. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được trích 3% chi phí chuẩn bị đầu tư (bao gồm luận án đầu tư và luận chứng kinh tế - kỹ thuật), gởi vào tải khoản của Ủy ban Xây dựng cơ bản thành phố.

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng, lập bộ phận thường trực, xây dựng nội qui, lề lối làm việc và chương trình hoạt động của Hội đồng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ nêu ở điều 1 .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Bãi bỏ các quy định trước đây về tổ chức giám định vốn đầu tư và thẩm tra luận chứng kinh tế - kỹ thuật trái với quyết định này.

Điều 4. Các đồng chí Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thành phố, các thành viên của Hội đồng, Giám đốc các Sở, Ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Văn Triết

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 08/QĐ-UB năm 1988 thành lập Hội đồng giám định đầu tư và thẩm tra luận chứng kinh tế kỹ thuật trực thuộc UBND thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.201

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.254.47