Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 08/2006/QĐ-UBND thành lập Chi cục Phòng - Chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh

Số hiệu: 08/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Trần Hoàn Kim
Ngày ban hành: 20/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2006/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 20 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC PHÒNG - CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI THUỘC SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư số 09/2004/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 09/6/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp ủy ban nhân dân các cấp quản lý nhà nước về lao động, thương binh và xã hội ở địa phương;

Theo Tờ trình số 56/TT-LĐTBXH ngày 18/01/2006 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và đề nghị của Giám đốc sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi cục Phòng - Chống tệ nạn xã hội trên cơ sở Phòng Phòng - Chống tệ nạn xã hội thuộc sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Chi cục Phòng - Chống tệ nạn xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng theo tên gọi và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Trà Vinh để giao dịch công tác.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Phòng - Chống tệ nạn xã hội:

a/- Thực hiện theo Đề án số 56/ĐA-LĐTBXH ngày 18/01/2006 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh.

b/- Thực hiện các mặt công tác khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan chuyên ngành Trung ương.

Điều 4. về tổ chức bộ máy và biên chế:

- Chi cục Phòng - Chông tệ nạn xã hội có Chi cục trưởng, 01 Phó Chi cục trưởng giúp việc Chi cục trưởng; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng thực hiện theo phân cấp của ủy ban nhân dân tĩnh Trà Vinh.

- Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Chi cục Phòng - Chống tệ nạn xã hội.

- Phó Chi cục trưởng là người giúp việc Chi cục trưởng, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Chi cục trưởng phân công, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được giao.

- Hàng năm Chi cục Phòng - Chống tệ nạn xã hội được Chủ tịch UBND tỉnh giao chỉ tiêu biên chế; sau khi đi vào hoạt động ổn định, tùy theo nhiệm vụ cụ thể nếu có nhu cầu bổ sung biên chế thì Giám đốc sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc cụ thể với Giám đốc Sở Nội vụ xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các Sở - Ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện - thị xã căn cứ quyết định này thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Hoàn Kim

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 08/2006/QĐ-UBND thành lập Chi cục Phòng - Chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.755

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49