Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 08/2005/QĐ-UB về việc xác định lại chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Thú y Hà Nội trực thuộc Sở Nông nghiệp& PTNT Hà Nội” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 08/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 18/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ “VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH LẠI CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ CỦA CHI CỤC THÚ Y HÀ NỘI TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP& PTNT HÀ NỘI”.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 11/2004/TTLT-BNN-BNV ngày 02/4/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Xác định lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Thú y Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hà Nội, như sau: 

A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

I - Vị trí và chức năng:

Chi cục Thú y Hà Nội là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hà Nội, có chức năng tham mưu giúp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội và UBND Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thú y trên địa bàn Thành phố theo phân cấp của Chính phủ; tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực thú y; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự uỷ quyền của UBND Thành phố và Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hà Nội.

 Chi cục Thú y Hà Nội chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hà Nội, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Thú y- Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn.

Chi cục Thú y Hà Nội có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho Bạc Nhà nước, Ngân hàng và  được sử dụng con dấu riêng theo quy định của Nhà nước,

Trụ sở đặt tại: 143 Hồ Đắc Di- phường Quang Trung- quận Đống Đa Hà Nội;

II - Nhiệm vụ và quyền hạn:

1 - Xây dựng kế hoạch, biện pháp để triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thú y của Nhà nước báo cáo Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn trình UBND Thành phố quyết định; hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước và Thành phố về thú y đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố;

2 - Tổ chức điều tra khảo sát tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, chỉ đạo việc phòng chống dịch bệnh cho động vật, thông báo dịch bệnh động vật, kiểm tra vùng có dịch bệnh, xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, lập sơ đồ dịch tễ, chuẩn đoán xác minh dịch bệnh, đề xuất và hướng dẫn các biện pháp phòng chống, khống chế, thanh toán dịch bệnh động vật;

3 - Trực tiếp quản lý Quỹ phòng chống dịch bệnh động vật của Thành phố trên cơ sở các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố;

4 - Chịu trách nhiệm kiểm dịch theo quy định và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật, sản phẩm động vật vận chuyển trong nước;

5 - Giúp Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hà Nội xây dựng quy hoạch địa điểm cơ sở giết mổ động vật tập trung trên địa bàn, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và hướng dẫn xử lý chất thải động vật tại các cơ sở giết mổ, sơ chế động vật phục vụ cho tiêu dùng nội địa theo đúng quy trình quy định và xử lý các trường hợp sai phạm theo thẩm quyền;

6 - Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật về thú y cho các đối tượng kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; cấp chứng chỉ hành nghề thú y theo quy định;

7- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về vệ sinh thú y các cơ sở kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; xử lý, hướng dẫn, tiêu hủy chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, thuốc thú y giả không có trong danh mực được phép lưu hành tại Việt Nam;

8 - Quản lý tài chính, tài sản của Chi cục theo quy định của Sở và phân cấp của UBND Thành phố.

9- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được UBND Thành phố và Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông

B. TỔ CHỨC BỘ MÁY  VÀ BIÊN CHẾ:

I - Tổ chức bộ máy quản lý hành chính  của Chi cục gồm: 

1- Lãnh đạo Chi cục:

- Lãnh đạo Chi cục Thú y Hà Nội gồm: Chi cục trưởng và một số Phó Chi cục trưởng;

- Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội do UBND Thành phố quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hà Nội;

- Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội là người chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hà Nội và Pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục.

- Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội do Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hà Nội quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Chi cục trưởng; Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về các mặt công tác được phân công, uỷ quyền phụ trách.

2- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, gồm:

 - Phòng Tổ chức Hành chính tổng hợp.

 - Phòng Kế hoạch Tài vụ.

 - Phòng Kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y.

 - Phòng Dịch tễ.

 - Thanh tra Thú y.

3 - Đơn vị quản lý trực thuộc Chi cục:

 - Trạm Thú y quận Ba Đình.

 - Trạm Thú y quận Đống Đa.

 - Trạm Thú y quận Thanh Xuân.

 - Trạm Thú y quận Hai Bà Trưng.

 - Trạm Thú y quận Hoàn Kiếm.

 - Trạm Thú y quận Hoàng Mai.

 - Trạm Thú y quận Long Biên.

 - Trạm Thú y quận Tây Hồ.

 - Trạm Thú y quận Cầu Giấy.

 - Trạm Thú y huyện Gia Lâm.

 - Trạm Thú y huyện Thanh Trì.

 - Trạm Thú y huyện Đông Anh.

 - Trạm Thú y huyện Sóc Sơn.

 - Trạm Thú y huyện Từ Liêm.

 - Trạm Kiểm dịch Động vật Ngọc Hồi.

 - Trạm Kiểm dịch Động vật Dốc Lã.

Trạm Thú y quận, huyện và Trạm Kiểm dịch Động vật là đơn vị quản lý Nhà nước trực thuộc Chi cục Thú y Hà Nội, được sử dụng con dấu riêng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Trưởng, Phó phòng chuyên môn, nghiệp vụ và Trạm trưởng, Phó trạm trưởng trạm Thú y quận, huyện do Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội bổ nhiệm, miễn nhiệm theo tiêu chuẩn, chức danh của Nhà nước và Thành phố.

4 - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

- Trung tâm Chẩn đoán Xét nghiệm và Điều trị bệnh Động vật Hà Nội;

- Trung tâm Chẩn đoán Xét nghiệm và Điều trị bệnh Động vật Hà Nội là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí. Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc theo uỷ quyền của Chi cục Thú y Hà Nội.

- Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hà Nội bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục thú y Hà Nội; Phó Giám đốc Trung tâm do Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

II. Biên chế:

- Biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao động của Chi cục Thú y Hà Nội nằm trong tổng biên chế của Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn được UBND Thành phố giao hàng năm. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Chi cục trong từng thời kỳ, Chi cục trưởng Chi cục Thú y có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn để trao đổi, thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ trình UBND Thành phố quyết định số lượng công chức, viên chức và hợp đồng lao động cho phù hợp, đảm bảo hoàn thành nhiêm vụ được Thành phố giao.

- Căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố, Chi cục trưởng Thú y có trách nhiệm bố trí, sử dụng cán bộ, công chức và hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ được Thành phố giao.

Điều 2: Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hà Nội và Chi cục trưởng Chi cục Thú y quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các Trạm Thú y quận, huyện và Trung tâm Chẩn đoán Xét nghiệm và Điều trị bệnh Động vật Hà Nội thuộc Chi cục theo đúng quy định của Nhà nước và Thành phố.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế các quyết định trước đây của UBND Thành phố quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Chi cục Thú y Hà Nội.  

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện và Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội, thi hành quyết định này./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 08/2005/QĐ-UB về việc xác định lại chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Thú y Hà Nội trực thuộc Sở Nông nghiệp& PTNT Hà Nội” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.639

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38