Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 07/2002/QĐ-UB bổ sung chức năng cho Viện Quy hoạch xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thuộc Kiến trúc sư trưởng thành phố do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 07/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 21/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ VỀ BỔ SUNG CHỨC NĂNG CHO VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THUỘC KIẾN TRÚC SƯ TRƯỞNG THÀNH PHỐ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ quyết định số 1200/1998/QĐ-UB-QLĐT ngày 07/3/1998 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Quy chế về tổ chức và hoạt động của Viện Quy hoạch xây dựng thành phố thuộc Kiến trúc sư Trưởng thành phố ;
Xét đề nghị của Kiến trúc sư Trưởng thành phố tại công văn số 025/KTST-TH ngày 03/01/2002 và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại tờ trình số 06/TCCQ ngày 11/01/2002.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ sung chức năng cho Viện Quy hoạch xây dựng thành phố như sau :

1- Lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính hoặc hoàn chỉnh của các khu đô thị cải tạo hoặc xây dựng mới.

2- Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, bến cảng, sân bay, giao thông đường bộ và các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị khác.

3- Thiết kế và lập tổng dự toán các công trình dân dụng, bến cảng, sân bay, giao thông đường bộ, công trình công nghiệp nhóm B, C.

4- Thẩm tra dự án, thiết kế, tổng dự toán, giám sát kỹ thuật, xây dựng, quản lý dự án các công trình nêu tại mục 3.

5- Đo đạc lập bản đồ địa chính (có lưới khống chế).

Điều 2. Kiến trúc sư Trưởng thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Viện Quy hoạch xây dựng thành phố-thực hiện các chức năng được giao bổ sung nêu trên theo đúng các quy định có liên quan của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông công chánh, Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất, Kiến trúc sư Trưởng thành phố và Viện Trưởng Viện Quy hoạch xây dựng có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 4
- Thường trực Thành ủy
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Chi nhánh NHNN thành phố
- Kho bạc Nhà nước TP
- Cục Thuế thành phố
- UBND các Quận, Huyện
- Ban TCCQ thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/ĐT, VX
- Tổ ĐT, DA, VX
- Lưu (VX)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 07/2002/QĐ-UB bổ sung chức năng cho Viện Quy hoạch xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thuộc Kiến trúc sư trưởng thành phố do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.148

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.85.115