Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 07/1998/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước dự án do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 07/1998/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 16/01/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC DỰ ÁN TRỒNG 5 TRIỆU HA RỪNG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1998 ĐẾN NĂM 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 8405NN-PTLN/CV ngày 26 tháng 12 năm 1997),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước dự án trồng 05 triệu ha rừng giai đoạn từ năm 1998 - 2010, thành phần Ban chỉ đạo Trung ương gồm có :

1. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Công Tạn làm Trưởng Ban.

2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó Ban thường trực.

3. lãnh đạo của các Bộ, ngành : Kế hoạch và Đầu tư, ủy ban Dân tộc và Miền núi, Tài chính, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục Địa chính làm ủy viên Ban chỉ đạo

4. Mời đại diện lãnh đạo Hội đồng dân tộc Quốc hội, Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đòan thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia Ban chỉ đạo.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sử dụng bộ máy của Bộ phục vụ các hoạt động điều hành của Ban chỉ đạo.

Điều 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo trồng rừng cấp tỉnh do Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban, lãnh đạo các Ban, ngành có liên quan của tỉnh làm thành viên Ban chỉ đạo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 07/1998/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước dự án do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.037
DMCA.com Protection Status