Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 06/2012/QĐ-UBND bãi bỏ một số nội dung Quyết định 08/2009/QĐ-UBND Quy định chính sách ưu đãi thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng tỉnh Thái Bình

Số hiệu: 06/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Phạm Văn Sinh
Ngày ban hành: 01/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2012/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 01 tháng 03 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY THẾ, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2009/QĐ-UBND NGÀY 29/7/2009 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THU HÚT, BỒI DƯỠNG, TRỌNG DỤNG VÀ ĐÃI NGỘ NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG TỈNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Văn bản số 45/SNV-CBCC ngày 31 tháng 01 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay thế, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng tỉnh Thái Bình như sau:

I. THAY THẾ, BỔ SUNG PHẦN CĂN CỨ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

1. Thay thế căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức (sửa đổi) ngày 29 tháng 4 năm 2003 bằng Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008.

2. Bổ sung căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.

3. Bổ sung căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.

II. BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG PHẦN QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THU HÚT, BỒI DƯỠNG, TRỌNG DỤNG VÀ ĐÃI NGỘ NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG TỈNH THÁI BÌNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2009/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1. Bãi bỏ một số nội dung trong Điểm a, Khoản 2, Điều 2, Chương I:

“Sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên; vận động viên đạt danh hiệu vận động viên cấp I trở lên có bằng tốt nghiệp đại học, tình nguyện về công tác ở tỉnh lâu dài”.

2. Bãi bỏ Khoản 2, Điều 4, Mục 1, Chương II:

“Sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại giỏi thuộc các lĩnh vực mà tỉnh có yêu cầu được cơ quan, đơn vị tiếp nhận thì được ưu tiên tuyển dụng trước vào công chức, viên chức nhà nước, được hưởng 100% lương trong thời gian tập sự hoặc thử việc. Được trợ cấp ưu đãi ban đầu 01 lần bằng 04 tháng lương của ngạch tuyển dụng khi về cơ quan, đơn vị nhận công tác”.

3. Bãi bỏ Khoản 3, Điều 4, Mục 1, Chương II:

“Sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên nếu tự nguyện về công tác tại các xã vùng nông thôn lâu dài, nếu xã có nhu cầu thì được tuyển dụng trước và được trợ cấp 1 lần bằng 04 tháng lương của ngạch tuyển dụng”.

4. Bãi bỏ Khoản 4, Điều 4, Mục 1, Chương II:

“Vận động viên đạt danh hiệu cấp kiện tướng, có bằng tốt nghiệp đại học thể dục, thể thao hệ chính quy, nếu tuyển dụng vào ngạch công chức, viên chức ngành thể dục thể thao thì được ưu tiên tuyển dụng trước, được trợ cấp ban đầu 1 lần bằng 02 tháng lương của ngạch tuyển dụng.

Vận động viên đạt danh hiệu cấp 1, có đủ tiêu chuẩn, nghiệp vụ của ngạch công chức, viên chức cần tuyển của ngành thể dục thể thao được ưu tiên tuyển dụng trước”.

5. Bãi bỏ Khoản 5, Điều 4, Mục 1, Chương II:

“Các sở (ngành), Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có nhu cầu công việc được tiếp nhận những người có trình độ Thạc sĩ trở lên đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định tuyển dụng, kể cả khi cơ quan, đơn vị đã thực hiện hết biên chế được giao. Biên chế thu hút người có tài năng đó được bảo lưu đến khi cơ quan, đơn vị có người nghỉ chế độ hoặc thuyên chuyển đi nơi khác”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2012/QĐ-UBND bãi bỏ một số nội dung Quyết định 08/2009/QĐ-UBND Quy định chính sách ưu đãi thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng tỉnh Thái Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.133

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40