Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 06/2006/QĐ-UBND về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 06/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Xuân Lý
Ngày ban hành: 02/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2006/QĐ-UBND

Huế, ngày 02 tháng 3 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính (QLHC) đối với các cơ quan Nhà nước. Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ đã có Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.

Chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí QLHC (sau đây gọi là chế độ tự chủ) là một cơ chế nhằm thực hiện một bước cải cách hành chính trong lĩnh vực hành chính của cơ quan Nhà nước, khuyến khích các đơn vị chủ động sắp xếp tổ chức và biên chế được giao, sử dụng kinh phí QLHC có hiệu quả, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức.

Để thực hiện nghiêm túc Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ, UBND tỉnh chủ trương triển khai chế độ tự chủ cho tất cả các đơn vị QLNN các cấp. Do vậy, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị QLNN cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố Huế thực hiện một số công việc sau đây:

1- Đối với các đơn vị QLNN cấp tỉnh: Các đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công theo tinh thần Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ gửi về Sở Tài chính trước ngày 31/3/2006, UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Tài chính phê duyệt quy chế chi tiêu nội bộ cho các đơn vị.

2- Đối với các đơn vị QLNN cấp huyện,Thành phố Huế: UBND tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện và Thành phố Huế phê duyệt quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công theo tinh thần Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ cho các đơn vị trực thuộc.

3- Các đơn vị QLNN cấp tỉnh thực hiện chế độ tự chủ được tăng kinh phí 10% so với định mức đã được quy định tại Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 15/12/2005 của UBND tỉnh về việc giao dự toán NSNN tỉnh năm 2006. Đối với các đơn vị QLNN cấp huyện và Thành phố Huế, căn cứ khả năng ngân sách của cấp mình, UBND các huyện, Thành phố Huế quyết định mức tăng kinh phí cho các đơn vị thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP và tự cân đối trong ngân sách của cấp mình.

4- Các đơn vị QLNN có sử dụng kinh phí sự nghiệp, khi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phải tách riêng nguồn kinh phí sự nghiệp, không dùng kinh phí sự nghiệp để chi các khoản có tính chất quản lý hành chính.

5- Đối với các đơn vị QLNN cấp xã, phường, thị trấn, UBND tỉnh giao cho Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn riêng khi thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí QLHC .

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan QLNN cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện và Thành phố Huế khẩn trương triển khai thực hiện./

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Nguyễn Xuân Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2006/QĐ-UBND về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


61

DMCA.com Protection Status
IP: 54.85.57.0