Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 06/1999/QĐ-BVHTT thành lập Phân viện Nghiên cứu văn hóa - nghệ thuật tại thành phố Huế do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Số hiệu: 06/1999/QĐ-BVHTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá và Thông tin Người ký: ***
Ngày ban hành: 25/02/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/1999/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÂN VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HOÁ - NGHỆ THUẬT TẠI THÀNH PHỐ HUẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

- Căn cứ Nghị định 81/CP ngày 8/11/1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin;

- Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-TC ngày 30-1-1996 và Quyết định số 2922/QĐ-TC ngày 2-10-1997 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin về chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu văn hoá - nghệ thuật.

- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hoá - nghệ thuật.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Phân viện Nghiên cứu văn hoá - nghệ thuật tại thành phố Huế.

Phân viện Nghiên cứu văn hoá - nghệ thuật tại thành phố Huế là đơn vị trực thuộc Viện Nghiên cứu văn hoá - nghệ thuật (Bộ Văn hoá - thông tin) có chức năng nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu khoa học theo kế hoạch đề tài được Viẹn Nghiên cứu văn hoá - nghệ thuật giao.

Điều 2: Phân viên Nghiên cứu Văn hoá - nghệ thuật tại thành phố Huế có nhiệm vụ:

1. Đề xuất chương trình, kế hoạch nghiên cứu văn hoá, nghệ thuật hàng năm và dài hạn của Phân viện, chủ yếu liên quan đến địa bàn các tỉnh miền Trung và trình Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hoá - nghệ thuật và tổ chức thực hiện sau khi được Viện trưởng xét duyệt.

2. Nghiên cứu hoặc tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học do Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hoá - nghệ thuật giao và tham gia nghiên cứu các đề tài chung của Viện.

3. Đề xuất kế hoạch hợp tác nghiên cứu với các cá nhân và cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước trình Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hoá - nghệ thuật xét duyệt và tổ chức thực hiện theo sự chỉ đạo của Viện trưởng.

4. Tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của tổ chức Đảng và Chính quyền các địa phương có liên quan để phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu văn hoá, nghệ thuật trên địa bàn.

5. Phối hợp và tạo điều kiện cho cán bộ của Viện Nghiên cứu văn hoá - nghệ thuật tiến hành công việc tại các tỉnh miền Trung.

6. Quản lý tài sản, tài chính, tư liệu, công chức, viên chức của Phân viện theo quy định của Nhà nước và quy chế hoạt động của Viện Nghiên cứu văn hoá - nghệ thuật.

Điều 3: Tổ chức của Phan viện Nghiên cứu văn hoá - nghệ thuật tại thành phố Huế gồm có:

1. phân viện trưởng và Phó phân viện trưởng

2. Các nghiên cứu viên và công chức chuyên môn nghiệp vụ

Biên chế của Phân viên trước mắt được cân đối trong tổng biên chế của Viện Nghiên cứu văn hoá - nghệ thuật.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký

Điều 5: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hoá - nghệ thuật, Phân viện Nghiên cứu văn hoá - nghệ thuật tại thành phố Huế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5
- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (để biết)
- Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế (để biết)
- Lưu VP, Vụ TCCB

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/1999/QĐ-BVHTT thành lập Phân viện Nghiên cứu văn hóa - nghệ thuật tại thành phố Huế do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.712

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29