Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND về chia tách tổ dân phố tại khu phố 2 thuộc phường Tăng Nhơn Phú B do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành

Số hiệu: 05/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thị Tám
Ngày ban hành: 06/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 05/2009/QĐ-UBND

Quận 9, ngày 06 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA TÁCH TỔ DÂN PHỐ TẠI KHU PHỐ 2 THUỘC PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, khu phố;
Căn cứ Công văn số 1166/SNV-XDCQ ngày 04 tháng 10 năm 2006 của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn quy trình và hồ sơ chia tách, thành lập, sắp xếp khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân;
Xét Tờ Trình số 01/TTr-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân phường Tăng Nhơn Phú B về việc chia tách Tổ dân phố; Phương án số 02/PA-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân phường Tăng Nhơn Phú B về việc chia tách, thành lập Tổ dân phố tại Khu phố 2 thuộc phường Tăng Nhơn Phú B;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận 9,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chia tách Tổ dân phố (sau đây gọi tắt là Tổ) tại Khu phố 2 thuộc phường Tăng Nhơn Phú B theo Phương án đề nghị của Ủy ban nhân dân phường Tăng Nhơn Phú B.

Hiện trạng tại Khu phố 2 có 10 Tổ và các Tổ được chia tách cụ thể như sau:

Phương án chia tách các Tổ với tên gọi theo hiện trạng

Tên gọi mới sau chia tách
(Số Tổ)

Số hộ sau chia tách

Số nhân khẩu sau chia tách

Tổ 1 và một phần Tổ 3

Tổ 1

41

214

Một phần Tổ 2

Tổ 2

48

215

Một phần Tổ 3

Tổ 3

65

255

Một phần Tổ 3

Tổ 4

45

200

Tổ 4 và một phần Tổ 5

Tổ 5

91

369

Một phần Tổ 5

Tổ 6

54

210

Một phần Tổ 5 và một phần Tổ 7

Tổ 7

39

167

Một phần Tổ 6 và một phần Tổ 7

Tổ 8

62

234

Một phần Tổ 6

Tổ 9

109

373

Một phần Tổ 2 và một phần Tổ 6

Tổ 10

64

262

Một phần Tổ 7 và một phần Tổ 8

Tổ 11

68

247

Một phần Tổ 5, một phần Tổ 8 và Một phần Tổ 10

Tổ 12

71

271

Một phần Tổ 8 và một phần Tổ 10

Tổ 13

35

142

Một phần Tổ 10

Tổ 14

83

260

Một phần Tổ 8 và một phần Tổ 10

Tổ 15

80

264

Một phần Tổ 8

Tổ 16

52

146

Tổ 9

Tổ 17

117

466

Tổng

17

1.124

4.295

Như vậy, tổng số Tổ dân phố sau khi chia tách tại Khu phố 2 là 17 Tổ dân phố.

Điều 2. Ủy ban nhân dân phường Tăng Nhơn Phú B có trách nhiệm tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan, đồng thời tiến hành bầu Ban điều hành cho các Tổ dân phố mới được chia tách nhằm đảm bảo hoạt động và hoàn thành có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn Phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận,

Trưởng Phòng Nội vụ quận, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tăng Nhơn Phú B chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thị Tám

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2009/QĐ-UBND về chia tách tổ dân phố tại khu phố 2 thuộc phường Tăng Nhơn Phú B do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.262
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168