Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 05/2006/QĐ-UBND về chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị năm 2006 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 05/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 14/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2006/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 14 tháng 02 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ NĂM 2006

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại văn bản số 407/STP-VBPL ngày 07/12/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Chương trình xây dụng quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2006.

Trong trường hợp cần điều chỉnh chương trình, các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có văn bản đề xuất Ủy ban nhân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 2. Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện; thẩm định các dự thảo quyết định, chỉ thị trước khi các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành.

2. Các cơ quan soạn thảo, trình dự thảo quyết định, chỉ thị có kế hoạch tổ chức thực hiện để đảm bảo các văn bản được trình đúng quy trình, tiến độ và triển khai kịp thời khi văn bản được ban hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đồc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban ngành; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kề từ ngày ký./.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH 
Phạm Thế Dũng


 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2006/QĐ-UBND về chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị năm 2006 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.602
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210