Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 05/2002/QĐ-BVHTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin Người ký: Lưu Trần Tiêu
Ngày ban hành: 08/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2002/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG ỦA CÁC ĐƠN VỊ NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN THUỘC BỘ 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN 

Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 08 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin;
Căn cứ Nghị định số 56/1998/NĐ - CP ngày 30 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng;
Căn cứ Hướng dẫn số 3218/VHTT – TĐKT ngày 14 – 8 – 1999 của Bộ Văn hoá - Thông tin thực hiện Nghị định số 56/1998/NĐ - CP của Chính phủ;
Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1, Các đơn vị nghệ thuật biểu diễn trực thuộc Bộ thành lập Hội đồng Thi đua Khen thưởng của đơn vị mình theo Nghị định số 56/1998/NĐ - CP ngày 30 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng và Hướng dẫn số 3218/VHTT - TĐKT ngày 14 - 8 - 1999 của Bộ Văn hoá - Thông tin thực hiện Nghị định trên.

Điều 2. Hội đồng Thi đua Khen thưởng của đơn vị có nhiệm vụ :

1. Xây dựng quy chế làm việc của Hội đồng, tiêu chuẩn xét chọn các danh hiệu thi đua đối với các tập thể và cá nhân của đơn vị.

2. Tổ chức phong trào thi đua, đăng ký thi đua hằng năm, bảo đảm phong trào thi đua phát triển mạnh, đều khắp trong đơn vị.

3. Xét chọn những cá nhân và tập thể có thành tích đề nghị Lãnh đạo đơn vị khen thưởng theo quy định của Nhà nước và đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Văn hoá - Thông tin xét các danh hiệu và hình thức khen thưởng cao.

4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm với Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ Văn hoá - Thông tin và Cục Nghệ thuật Biểu diễn về tình hình và kết quả thi đua của đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 990/QĐ - BVHTT ngày 24 tháng 5 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng khối Nghệ thuật biểu diễn.

Điều 4. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị nghệ thuật biểu diễn trực thuộc Bộ thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Lãnh đạo Bộ (báo cáo)
- Như điều 4,
- Lưu.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN
THỨ TRƯỞNG 
Lưu Trần Tiêu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2002/QĐ-BVHTT ngày 08/03/2002 thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.753

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!