Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 04/2005/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Chí Liêm
Ngày ban hành: 15/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 04/2005/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU “THƯỜNG QUI KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH TỔNG SỐ VI KHUẨN LACTIC TRONG THỰC PHẨM”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

- Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/05/2003 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
- Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24/12/1999;
- Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ về quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng nghiệm thu “Thường qui kỹ thuật xác định tổng số vi khuẩn lactic trong thực phẩm” gồm các ông bà có tên sau:

1.GS. TSKH. Nguyễn Văn Dịp, Vụ Khoa học và Đào tạo, Bộ Y tế - Chủ tịch Hội đồng;

2.PGS.TS. Lê Thị Oanh, Trường Đại học Y khoa Hà Nội – Uỷ viên, Phản biện I;

3.PGS.TS. Lê Hồng Hinh, Bộ môn Vi sinh, Trường Đại học Y khoa Hà Nội - Uỷ viên, Phản biện II;

4.PGS.TS. Trần Đáng, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế - Uỷ viên;

5.PGS.TS. Nguyễn Bình Minh, Trưởng khoa Vi khuẩn, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Bộ Y tế - Uỷ viên;

6.PGS.TS. Nguyễn Thị Khánh Trâm, Phó Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế - Uỷ viên;

7.TS. Phạm Quốc Bảo, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Bộ Y tế - Uỷ viên;

8.TS. Nguyễn Thị Hiền, Trưởng khoa xét nghiệm - Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội - Uỷ viên;

9.Ks. Bùi Thanh Nhã, Trưởng phòng vi sinh thực phẩm, Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng I - Uỷ viên.

Thư ký Hội đồng:

1. Ths. Trần Thị Oanh, Chuyên viên Vụ Khoa học và Đào tạo, Bộ Y tế;

2. Bs. Trần Nguyễn Hoa Cương, Chuyên viên Cục ATVSTP.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ nghiệm thu “Thường qui kỹ thuật xác định tổng số vi khuẩn lactic trong thực phẩm” để báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Đào tạo, Pháp chế - Bộ Y tế; Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết Định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Trần Chí Liêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 04/2005/QĐ-BYT ngày 15/02/2005 thành lập Hội đồng nghiệm thu “Thường qui kỹ thuật xác định tổng số vi khuẩn lactic trong thực phẩm” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.573

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198