Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/2002/QĐ-VPCP về triển khai thực hiện Quyết định số 40/2002/QĐ-TTg về thẩm quyền ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực do các cơ quan thuộc Chính phủ quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 02/2002/QĐ-VPCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký:
Ngày ban hành: 27/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2002/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 40/2002/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2002 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THẨM QUYỀN KÝ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỂ THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGÀNH, LĨNH VỰC DO CÁC CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ QUẢN LÝ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 06 tháng 08 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 40/2002/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực do các cơ quan thuộc Chính phủ quản lý;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Khi các cơ quan thuộc Chính phủ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 40/2002/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị trong Văn phòng Chính phủ thực hiện theo quy chế tiếp nhận, xử lý, ban hành văn bản tại Văn phòng Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 08/1998/QĐ-VPCP ngày 10 tháng 11 năm 1998 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ).

Điều 2. Các Phó Chủ nhiệm phụ trách khối chỉ đạo các Vụ, Cục, đơn vị (dưới đây gọi tắt là các Vụ) thuộc Văn phòng Chính phủ thẩm tra, hoàn chỉnh dự thảo để trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký. Trong trường hợp có ý kiến khác với ý kiến của cơ quan trình phải chủ động làm việc với Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và báo cáo lại Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Điều 3. Khi trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, các Vụ lập Phiếu trình giải quyết công việc theo mẫu hiện hành, có chữ ký của chuyên viên theo dõi, ký tắt của Vụ trưởng và ý kiến của Phó Chủ nhiệm phụ trách.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Vụ có trách nhiệm phổ biến quyết định này đến từng chuyên viên để triển khai thực hiện, bảo đảm thời hạn và nội dung trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2002/QĐ-VPCP ngày 27/03/2002 về triển khai thực hiện Quyết định số 40/2002/QĐ-TTg về thẩm quyền ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực do các cơ quan thuộc Chính phủ quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.902

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219