Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 25/2000/PL-UBTVQH10 Loại văn bản: Pháp lệnh
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nông Đức Mạnh
Ngày ban hành: 25/07/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25/2000/PL-UBTVQH10

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2000

 

PHÁP LỆNH

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 25/2000/PL-UBTVQH10 NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2000 SỬA ĐỔI ĐIỀU 18 CỦA PHÁP LỆNH TỔ CHỨC TOÀ ÁN QUÂN SỰ

Căn cứ vào Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự đã được Quốc hội thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2000;
Pháp lệnh này sửa đổi Điều 18 của Pháp lệnh tổ chức Toà án quân sự đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 4 năm 1993.

Điều 1

Sửa đổi Điều 18 của Pháp lệnh tổ chức Toà án quân sự như sau:

"Điều 18

1- Toà án quân sự trung ương có thẩm quyền:

a) Phúc thẩm những vụ án mà bản án, quyết định chưa có hiệu lực pháp luật của các Toà án quân sự cấp dưới trực tiếp bị kháng cáo, kháng nghị;

b) Giám đốc thẩm, tái thẩm những vụ án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của các Toà án quân sự cấp dưới trực tiếp bị kháng nghị.

2- Toà án quân sự trung ương giám đốc việc xét xử của các Toà án quân sự cấp dưới."

Điều 2

Pháp lệnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2000.

Điều 3

Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.

 

 

Nông Đức Mạnh

(Đã ký)

 

THE STANDING COMMITTEE OF NATIONAL ASSEMBLY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 25/2000/PL-UBTVQH10

Hanoi, July 25, 2000

 

ORDINANCE

AMENDING ARTICLE 18 OF THE ORDINANCE ON ORGANIZATION OF MILITARY COURTS

Pursuant to Article 91 of the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;
Pursuant to the Law amending and supplementing a number of articles of the Criminal Procedures Code, which was adopted on June 9, 2000 by the National Assembly;
This Ordinance amends Article 18 of the Ordinance on Organization of Military Courts, which was passed on April 19, 1993 by the National Assembly
s Standing Committee.

Article 1.-

To amend Article 18 of the Ordinance on Organization of Military Courts as follows:

"Article 18.-

1. The central military courts shall have the competence:

a/ To conduct appellate trial of cases, where the lower-level military courts judgements or decisions, which have not yet taken legal effect, are directly appealed or protested against;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ The central military court shall supervise the trials by the lower-level military courts".

Article 2.- This Ordinance takes effect as from August 1st, 2000.

Article 3.- The Government and the Supreme Peoples Court shall, within the ambit of their respective tasks and powers, guide the implementation of this Ordinance.

 

 

ON BEHALF OF THE NATIONAL ASSEMBLY’S STANDING COMMITTEE
CHAIRMAN
Nong Duc Manh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Pháp lệnh sửa đổi Điều 18 Pháp lệnh Tổ chức Toà án quân sự năm 2000

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.248

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74