Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: Khôngsố Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Trường Chinh
Ngày ban hành: 26/12/1980 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1980

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1981

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng Chính phủ về tình hình kinh tế hiện nay và nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1981;
Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban Kế hoạch và ngân sách của Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

1- Tán thành báo cáo của Hội đồng Chính phủ về tình hình kinh tế nước ta hiện nay và phương hướng, nhiệm vụ của kế hoạch Nhà nước năm 1981.

Quốc hội nhiệt liệt biểu dương giai cấp công nhân, giai cấp nông dân tập thể, các lực lượng vũ trang nhân dân, trí thức xã hội chủ nghĩa và các tầng lớp lao động khác đã vượt qua khó khăn, trở ngại, đạt được những thành tích và tiến bộ mới trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

2- Thông qua Kế hoạch Nhà nước năm 1981 với những nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu sau đây :

- Giá trị tổng sản lượng nông nghiệp : Tăng 6% so với năm 1980 ;

- Sản lượng lương thực : 15 triệu tấn ;

- Giá trị tổng sản lượng công nghiệp :Tăng 2,3% so với năm 1980;

- Kim ngạch xuất khẩu : Tăng 25% so với năm 1980;

- Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ của thị trường có tổ chức tăng 30% so với năm 1980; bảo đảm cung ứng theo định lượng lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác cho công nhân, viên chức; ổn định đời sống của nhân dân các thành phố, khu công nghiệp và các vùng bị thiên tai;

- Số học sinh được tuyển vào các hệ đào tạo Đại học và Trung học chuyên nghiệp: 98.100 người;

- Tổng số học sinh phổ thông: 12.100.000 em.

Trong tình hình kinh tế nước nhà còn khó khăn, các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước được xác định như trên là thích hợp. Quốc hội thấy rằng Nhà nước và nhân dân ta cần ra sức khai thác mọi khả năng hiện có, phát huy những nhân tố tiến bộ mới, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã được Quốc hội thông qua.

3- Giao trách nhiệm cho Hội đồng Chính phủ thi hành những biện pháp tích cực và thiết thực, ban hành kịp thời các chính sách khuyến khích lao động sản xuất và công tác, tăng cường chế độ trách nhiệm và kỷ luật, kiên quyết khắc phục những hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội, chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức và quản lý, bảo đảm hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1981, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển trong những năm tiếp theo của kế hoạch 5 năm lần thứ ba (1981 - 1985).

4- Quốc hội kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước nêu cao tinh thần tự lực, tự cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp mới, hăng hái thi đua sản xuất và tiết kiệm, tăng năng suất lao động, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước, tiến lên giành những thắng lợi to lớn hơn nữa.

 

 

Trường Chinh

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch Nhà nước năm 1981 do Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.226

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.87.250.158