Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 74/2007/NQ-HĐND bổ sung số lượng cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; cán bộ thôn (xóm), tổ dân phố và ưu tiên xét tuyển người có trình độ đại học hệ chính quy về công tác tại xã, phường, thị trấn của tỉnh Nam Định

Số hiệu: 74/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Chu Văn Đạt
Ngày ban hành: 07/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/2007/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 07 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG SỐ LƯỢNG CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN; CÁN BỘ THÔN (XÓM), TỔ DÂN PHỐ VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN NGƯỜI CÓ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY VỀ CÔNG TÁC TẠI CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTB& XH-BTC ngày 01/5/2007 của liên bộ: Công an, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính về bảo vệ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn (xóm), tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 154 /TTr-UBND ngày 23/11/2007 của UBND tỉnh về bổ sung số lượng cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; cán bộ thôn (xóm), tổ dân phố và ưu tiên xét tuyển người có trình độ đại học hệ chính quy về công tác tại xã, phường, thị trấn; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung 306 cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; cán bộ thôn (xóm), tổ dân phố, bao gồm:

- 229 cán bộ giữ chức danh Phó chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ xã, phường, thị trấn.

- 20 Trưởng ban bảo vệ dân phố.

- 21 Phó ban bảo vệ dân phố.

- 12 Bí thư chi bộ thôn (xóm), tổ dân phố.

- 12 thôn (xóm) trưởng, tổ trưởng dân phố.

- 12 thôn (xóm) phó, tổ phó dân phố kiêm công an viên.

Điều 2. Ưu tiên tuyển dụng 100 biên chế có trình độ đại học hệ chính quy phù hợp với chuyên ngành như: quản lý đất đai, xây dựng, cử nhân hành chính, cử nhân luật, tài chính kế toán, kinh tế nông nghiệp, kỹ sư nông nghiêp về công tác tại các xã, phường, thị trấn để bổ sung, thay thế những cán bộ công chức nghỉ hưu theo chế độ và những cán bộ công chức năng lực, sức khoẻ hạn chế, vi phạm pháp luật, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2008.

Điều 4. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua ./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 4, Điều 5;
- Uỷ ban MTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Nam Định;
- Công báo tỉnh;
- Website Chính phủ; Website tỉnh;
- Lưu VP HĐND.

CHỦ TỊCH
Chu Văn Đạt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 74/2007/NQ-HĐND bổ sung số lượng cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; cán bộ thôn (xóm), tổ dân phố và ưu tiên xét tuyển người có trình độ đại học hệ chính quy về công tác tại xã, phường, thị trấn của tỉnh Nam Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.068

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84