Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 22/NQ-HĐBCQG năm 2015 thành lập Tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

Số hiệu: 22/NQ-HĐBCQG Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Hội đồng bầu cử quốc gia Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 19/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ
QUỐC GIA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/NQ-HĐBCQG

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

THÀNH LẬP TIỂU BAN VĂN BẢN PHÁP LUẬT VÀ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 105/2015/QH13 của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thành lập Tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban;

2. Ông Phan Trung Lý, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Phó Trưởng Tiểu ban;

3. Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban;

4. Ông Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Ủy viên;

8. Ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Ủy viên;

9. Ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên;

10. Ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên;

11. Ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên;

12. Ông Huỳnh Vĩnh Ái,Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Ủy viên;

13. Ông Thân Đức Nam, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên;

14. Ông Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy viên;

15. Ông Ngô Tự Nam, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, Ủy viên;

16. Ông Nguyễn Hoài Dương, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Ủy viên;

17. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy viên;

18. Ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên;

19. Ông Phạm Song Hà, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban chính trị - xã hội, Báo Nhân dân, Ủy viên.

Điều 2.

Tiểu ban có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Giúp Hội đồng bầu cử quốc gia trong việc hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử;

2. Giúp Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia giao;

4. Thành viên của Tiểu ban được sử dụng cán bộ tại cơ quan mình để giúp việc;

5. Tiểu ban xây dựng Quy chế hoạt động của Tiểu ban; được sử dụng con dấu của Hội đồng bầu cử quốc gia. Kinh phí hoạt động của Tiểu ban nằm trong kinh phí hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Điều 3.

Tiểu ban kết thúc hoạt động khi Hội đồng bầu cử quốc gia kết thúc hoạt động.

Các ông, bà có tên tại Điều 1 theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1 (để thực hiện);
- Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để b/c);
- UBTVQH (để b/c);
- CT, PCT và các ủy viên HĐBCQG;
- Ban TGTƯ, Ban DVTƯ, Ban TCTƯ;
- UBTƯMTTQVN;
- HĐDT, UB VHGDTNTNNĐ, BCTĐB;
- VPTƯ Đảng, VPQH, VPCTN, VPCP;
- Các Bộ: TTTT, NV, NG; TP, VHTTDL;
- Báo ND, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN;
- Lưu: HC, VP HĐBCQG, CTĐB.
E- pas: 85936

TM. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA
CHỦ TỊCH
Nguyễn Sinh Hùng

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 22/NQ-HĐBCQG năm 2015 thành lập Tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


432
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234