Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: Khôngsố Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Lê Quang Đạo
Ngày ban hành: 30/06/1990 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 1990

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 1990 PHÊ CHUẨN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC VỀ TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 83 và Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Theo đề nghị của Hội đồng Nhà nước;

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê chuẩn Nghị quyết số 242 NQ/HĐNN 8 ngày 20-2-1990 của Hội đồng Nhà nước cử và miễn nhiệm một số thành viên của Hội đồng bộ trưởng như sau:

- Đồng chí Vũ Tuân thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ công nghiệp nhẹ để nghỉ hưu;

- Cử đồng chí Đặng Vũ Chu, Thứ trưởng Bộ công nghiệp nhẹ giữ chức Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ;

- Đồng chí Phan Thanh Liêm thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ cơ khí và luyện kim để nhận công tác khác;

- Cử đồng chí Trần Lum, Thứ trưởng Bộ cơ khí và luyện kim giữ chức Bộ trưởng cơ khí và luyện kim.

2. Phê chuẩn Nghị quyết số 244 NQ/HĐNN8, ngày 31-3-1990 của Hội đồng Nhà nước thành lập, đổi tên một số Bộ, Ủy ban Nhà nước và phê chuẩn việc giải thể một số Tổng cục: cử và miễn nhiệm một số thành viên của Hội đồng bộ trưởng như sau:

a. Về tổ chức:

- Thành lập Bộ văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch trên cơ sở Bộ văn hóa, Bộ thông tin, Tổng cục thể dục thể thao và Tổng cục du lịch để thống nhất quản lý Nhà nước về văn hóa, thông tin, phát thanh, truyền hình, báo chí, xuất bản, thể dục thể thao và du lịch;

- Thành lập Bộ giáo dục và đào tạo trên cơ sở Bộ giáo dục, Bộ đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề để thống nhất quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo;

- Thành lập Bộ thương nghiệp trên cơ sở Bộ kinh tế đối ngoại; Bộ nội thương, Bộ vật tư để thống nhất quản lý Nhà nước các hoạt động thương nghiệp và dịch vụ;

- Đổi tên Bộ cơ khí và luyện kim thành Bộ công nghiệp nặng để thống nhất quản lý Nhà nước đối với các ngành cơ khí luyện kim, điện tử, mỏ, địa chất, dầu khí và hóa chất. Phê chuẩn việc giải thể Tổng cục mỏ và địa chất, Tổng cục hóa chất và Tổng cục dầu khí;

- Đổi tên Bộ giao thông vận tải thành Bộ giao thông vận tải và bưu điện đảm nhiệm chức năng quản lý Nhà nước đối với ngành bưu điện do Tổng cục bưu điện phụ trách và ngành hàng dân dụng. Phê chuẩn việc giải thể Tổng cục hàng không dân dụng Việt Nam.

- Đổi tên Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước thành Ủy ban khoa học Nhà nước để thống nhất quản lý Nhà nước về khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội;

Phê chuẩn việc chuyển Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam thành Viện khoa học xã hội Việt Nam làm chức năng nghiên cứu khoa học xã hội;

- Giao chức năng quản lý Nhà nước đối với ngành cao su cho Bộ nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm đảm nhiệm. Phê chuẩn việc giải thể Tổng cục cao su.

b. Về nhân sự:

- Đồng chí Trần Hoàn thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ thông tin để giữ chức Bộ trưởng Bộ văn hóa - Thông tin thể thao và du lịch.

- Đồng chí Trần Văn Phác thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ văn hóa để nhận công tác khác;

- Đồng chí Trần Hồng Quân thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề để giữ chức Bộ trưởng Bộ giáo dụ và đào tạo;

- Đồng chí Phạm Minh Hạc thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ giáo dục để nhận công tác khác;

- Đồng chí Hoàng Minh Thắng thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ nội thương để giữ chức Bộ trưởng Bộ thương nghiệp;

- Đồng chí Hoàng Đức Nghi thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ vật tư để giữ chức Bộ trưởng chuyên trách công tác miền núi và dân tộc;

- Đồng chí Đoàn Duy Thành thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ kinh tế đối ngoại để nhận công tác khác.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1990.

 

 

Lê Quang Đạo

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết về việc phê chuẩn các Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước về tổ chức và nhân sự của Hội đồng Bộ trưởng do Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.950

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.204.73.51